Fot. archiwum OSP Czernin
Współpraca młodzieży
Chcecie zobaczyć, jak działają OSP i MDP w innych krajach lub spotkać się z rówieśnikami z Niemiec? Możecie skorzystać z oferty Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

/.../

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, w skrócie PNWM, jest organizacją powołaną w 1991 roku przez rządy Polski i Niemiec. Organem nadzorczym PNWM jest Polsko-Niemiecka Rada Młodzieży, która decyduje o wytycznych, programie i budżecie PNWM. Organizacja ta dysponuje wspólnym funduszem, na który składają się oba rządy. Główne cele i zadania to przede wszystkim wspieranie współpracy młodzieży, rozszerzanie i pogłębianie istniejącej wymiany młodzieży, umożliwianie realizacji nowych inicjatyw, przyczynianie się do swobodnego rozwoju osobowości młodych.

/.../

Zgodnie z Wytycznymi PNWM dofinansowaniu podlegają różne formy programów: wymiana młodzieży, podróże do miejsc pamięci, praktyki, hospitacje, programy specjalistyczne, publikacje. W kręgu zainteresowania PNWM znajduje się głównie młodzież w wieku 12–26 lat, ale oczywiście możliwy jest udział w projektach również młodszych dzieci. 

Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie partnera po stronie niemieckiej. Program powinien trwać od 4 do 28 dni. Odstępstwo od tej reguły możliwe jest jedynie w przypadku praktyk i hospitacji oraz programów odbywających się na terenach przygranicznych. Wymiana młodzieży może być zorganizowana w dowolnej formie, np. wspólnych obozów MDP, warsztatów dla młodzieży, plenerów artystycznych, zawodów strażackich. Ważne jest, aby zostały stworzone warunki do poznania się i integracji młodzieży (m.in. poprzez gry i zabawy integracyjne, animację językową, wspólne zajęcia, rozgrywki w małych polsko-niemieckich zespołach). PNWM nie wspiera przedsięwzięć służących głównie wypoczynkowi i turystyce bądź celom komercyjnym.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 1/2013.

Obrazy
Fot. archiwum OSP Czernin

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry