2003-03-01 07:00:00
Pracowici druhowie
Napis "OSP Złockie" wyryty na ścianie budynku oznajmia, że jest on siedzibą strażaków. Na tej samej ścianie, w szklanej gablocie obraz św. Floriana, na dachu - kogut.

Napis "OSP Złockie" wyryty na ścianie budynku oznajmia, że jest on siedzibą strażaków. Na tej samej ścianie, w szklanej gablocie umieszczono obraz św. Floriana, a na dachu - wyciętego z blachy koguta. Budynek, w którym dawniej mieściła się mleczarnia, wykupiony w 1996 roku i przekazany straży, zmienia się. Druhowie rozbudowali go i modernizują. Na zwołanym w styczniu zebraniu sprawozdawczym dużo uwagi poświęcono tej sprawie. Prace prowadzone są systematycznie. Ich postęp zależy od tego, ile pieniędzy strażacy uzyskają na potrzebne materiały. Roboty wykonują sami. W pierwszej kolejności wybudowali garaż, by móc w dobrych warunkach przechowywać samochody, odzież ochronną i sprzęt potrzebny do prowadzenia akcji. Potem - pozostałe pomieszczenia. W jednym z nich odbyło się zebranie OSP. Tydzień później spotkali się tam mieszkańcy Złockiego, by wybrać sołtysa i radę sołecką.

Prezes jednostki Bogdan Kos, będący także prezesem Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Muszynie (powiat nowosądecki) i naczelnik Stanisław Franczak przedstawili sprawozdanie z działalności w 2002 roku. Wynikało z niego, że był to pracowity rok dla złockich strażaków. Wykonali kanał samochodowy w garażu, położyli płyty betonowe przed wjazdem do niego i ocieplili drzwi garażowe, umieścili na budynku wspomniany wcześniej napis i koguta, ułożyli płytki na podłodze w części pomieszczeń remizy, a wynajęty fachowiec zainstalował rynny na budynku. Druhowie przygotowali topole, z których zrobią ławki oraz przetarli drewno, z którego w tym roku zamierzają zbudować przed remizą podium. Będą na nim występować zespoły i orkiestry.

Strażacy ze Złockiego wiele godzin spędzili w akcjach ratowniczych. Dziesięć dni walczyli z powodzią. W Krynicy i Muszynie umacniali wały przeciwpowodziowe, wypompowywali wodę z zalanych pomieszczeń i studni, udrażniali kanał, z zalanych ulic usuwali szlam, wycinali drzewa. Uczestniczyli także w gaszeniu pożarów, między innymi na górze Baszta. W czasie akcji uszkodzeniu uległ sprzęt. Trzeba było przeprowadzić remont autopompy w samochodzie star 25 i motopompy. Włodzimierz Oleksy, piastujący w poprzedniej kadencji urząd burmistrza Muszyny, przesłał do strażaków list, w którym podziękował im za prowadzoną przez nich działalność, a zwłaszcza za ogromne poświęcenie w walce z powodzią.
W zeszłym roku poprawiło się wyposażenie jednostki w sprzęt - zwłaszcza niezbędny podczas powodzi. Uzyskała ona motopompy: M800, szlamową i pływającą niagara oraz pilarkę spalinową do drewna, drabinę dwuprzęsłową, prądownicę turbo, linkę ratowniczą, 8 ubrań specjalnych UPS i 2 koszarowe. Gmina przeznaczyła na finansowanie OSP Złockie 21 tys. zł, wojewoda przekazał 10 tys. zł ze środków na zwalczanie skutków powodzi, a strażacy uzyskali tysiąc złotych ze sprzedaży kalendarzy. Ważną rolę w finansowaniu OSP odgrywają sponsorzy, wśród których do najhojniejszych należą: Spółka PopradÓ oraz Janina i Stanisław Klimkowie. Dzięki nim kupiono motopompę oraz hełmy ozdobne dla pełniących wartę przy Grobie Pańskim.

Miniony rok zapisał się w OSP Złockie jeszcze jednym ważnym wydarzeniem. Jednostka po raz pierwszy od wielu lat wzięła udział w gminnych zawodach sportowo-pożarniczych. Na 6 startujących drużyn zajęła IV miejsce.

Podczas dyskusji mówiono o przedsięwzięciach, które strażacy mogliby wykonać w tym roku. Wiele zależeć będzie od pieniędzy, którymi będą dysponować. Zwracano uwagę na wysokie koszty energii elektrycznej i to niezależnie od jej zużycia, ponieważ bardzo drogie są opłaty przesyłowe. Problem znany jest posłom i druhowie liczą na ich pomoc w jego rozwiązaniu.
W planie na ten rok druhowie zapisali między innymi: ułożenie podłogi w pozostałych salach remizy oraz podestu przed remizą, wykonanie ogrodzenia, ubezpieczenie i przeprowadzenie badań lekarskich wszystkich strażaków biorących udział w akcjach, zakup węży W 52 i rozdzielacza kulowego, pozyskanie dla OSP samochodu żuk, przeprowadzenie dla wszystkich szkolenia podstawowego oraz przeszkolenie jednego strażaka z ratownictwa medycznego.
Strażacy w Złockiem cieszą się uznaniem i dobrą opinią wśród mieszkańców, dla których pełnią społeczną służbę.
A..
Obrazy

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry