2012-04-11 18:59:19

ZAPRENUMERUJ "STRAŻAKA" NA 2016 ROK!

„Strażaka” można zaprenumerować:

W firmach kolportażowych:

  • Poczta Polska S.A.,
  • Ruch S.A.,
  • Garmond Press sp. z o.o. (tel. 12 412 75 60),
  • Kolporter S.A. (tel. 41 368 36 20 do 23 lub 22 846 29 27, 846 29 37)

W najbliższym Biurze Oddziału Wojewódzkiego Związku lub Biurze Terenowym Związku OSP RP.


W redakcji „Strażaka” mogą Państwo składać zamówienia prenumeraty przez cały rok na dowolny okres.

  • telefonicznie, pod nr. (22) 828 00 75
  • mailowo, wysyłając zgłoszenie na adres: redakcja@strazak.org.pl (Zamówienie powinno zawierać: dane firmy, NIP, imię i nazwisko osoby zamawiającej, pełen adres zamawiającego, tel. kontaktowy, adres do wysyłki – jeśli jest inny niż adres zamawiającego).
  • faksem, wysyłając wypełniony ten oto formularz zamówienia prenumeraty pod nr (22) 828 86 28
  • pocztą, wysyłając dostępny tutaj formularz zamówienia prenumeraty na adres redakcji:

„Strażak”
ul. Oboźna 1
00-340 Warszawa

Odpowiedź na wszelkie pytania dotyczące prenumeraty otrzymają Państwo pod numerem: 22 828 00 75. Prenumerata płatna na podstawie faktury dołączonej do pierwszego zamówionego numeru. Cena 1 egzemplarza w 2016 roku wynosi 7 zł (w tym 5% VAT).

Cena 1 egzemplarza w 2017 roku również wynosi 7 zł (w tym 5% VAT).

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry