(autor: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży)
Równać szanse
Rozpoczął się proces zbierania wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego

 

w którym organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także domy kultury oraz biblioteki, mogą uzyskać dotację na półroczne działania młodych osób w wieku 13–19 lat, pochodzących ze wsi i miast do 20 tysięcy mieszkańców. Aplikować można do 25 października.


16 sierpnia 2017 roku Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rozpoczęcie Regionalnego Konkursu Grantowego w ramach Programu „Równać Szanse 2017” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości.

Oferta skierowana do młodzieży z małych miejscowości jest skromniejsza, brakuje miejsc, w których młodzież może się spotykać, podejmować wspólne inicjatywy oraz aktywnie rozwijać swoje pasje i zainteresowania. Ograniczenie dostępu do różnego rodzaju działań, aktywności, w dużej mierze spowodowane jest mniejszą liczbą różnych instytucji na terenie małych miejscowości oraz w wielu wypadkach trudnościami z dojazdem ze względu na znaczną odległość lub ograniczoną komunikację. Brak możliwości aktywnego działania powoduje słabszy rozwój umiejętności, które tak wysoko cenione są obecnie na rynku pracy: umiejętność pracy w grupie, elastyczność rozumiana jako szybkie dostosowywanie się do zmian oraz kreatywność, innowacyjność i pomysłowość. Z niższymi umiejętnościami wiąże się również mniejsza aktywność oraz przyjmowanie biernej postawy w stosunku do otaczającego środowiska i wyzwań, jakie stają przed młodymi ludźmi w sferze dalszej edukacji i wyboru dorosłej drogi życiowej.

Projekty, które otrzymują dofinansowanie w ramach Programu „Równać Szanse”, mają na celu stworzenie przestrzeni, w której młodzież poprzez aktywne działania nie tylko będzie rozwijać umiejętności społeczne, ale również swoje pasje i zainteresowania. Dzięki udziałowi w projektach, młodzi uczestnicy mają zobaczyć, że ich sukces zależy od nich samych i to w większym stopniu, niż się im wydaje. Szanse aktywnego i samodzielnego nastolatka na życiowy sukces wzrastają bez względu na wielkość miejscowości, z której pochodzi. Młodzi z małych miejscowości muszą poczuć się ważni i zauważeni. Muszą poczuć, że ich życie może zależeć od nich samych i do tego może być pasjonujące!

Projekty w Regionalnym Konkursie Grantowym mogą składać zarówno gminne biblioteki i domy kultury, jak i organizacje pozarządowe, w tym OSP, a także nieformalne grupy dorosłych, które chcą założyć organizację pozarządową w miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców. Projekty powinny się rozpoczynać najwcześniej 1 lutego 2018 roku i trwać nie dłużej niż do 31 sierpnia 2018 roku.

W Regionalnym Konkursie Grantowym można ubiegać się o dofinansowanie do 8500 zł. Termin nadsyłania wniosków mija 25 października 2017 roku, o godzinie 12.

Regionalny Konkurs Grantowy jest organizowany we współpracy z czterema Regionalnymi Partnerami Programu „Równać Szanse”, z którymi istnieje możliwość organizacji spotkań informacyjnych lub innych wydarzeń. Stowarzyszenie Instytut Zachodni z Poznania działa w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim, wielkopolskim oraz lubuskim, a Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia z Opola w województwach: dolnośląskim, opolskim, śląskim oraz łódzkim. Na terenie województw: podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego oraz warmińsko-mazurskiego jest to Ełckie Stowarzyszenie Aktywnych STOPA z Ełku, natomiast Fundacja Fundusz Lokalny SMK ze Zbydniowa działa na terenie województw małopolskiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego. Zachęcamy do kontaktu!

Każdy z partnerów przeprowadza w swoim regionie promocję konkursu, prowadzi infolinię udzielającą informacji dotyczących konkursu oraz powołuje regionalną komisję ekspertów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej programu

www.rownacszanse.pl.


Źródło: Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży
Obrazy
  (fot. Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży)

Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry