Sponsor dla OSP?

Firmy wydają dziś miliony na tradycyjny marketing. Często zajmują się też sponsoringiem, zwłaszcza w swoim najbliższym, lokalnym środowisku.

 

Sponsoring jest zjawiskiem znanym już od starożytności. Przyjmuje się, że wyrósł z mecenatu (za jego twórcę uznaje się rzymskiego arystokratę Gaiusa Cilniusa Mecenasa), natomiast początki współczesnego sponsoringu datuje się na lata 20. XX wieku. Jest jednak zasadnicza różnica między mecenatem a sponsoringiem. Pierwszy określany jest jako działalność charytatywna, podczas gdy drugi jako wzajemne świadczenia przynoszące obopólne korzyści.

/ ... /


Sponsoring NGO

W powszechnej świadomości organizacji pozarządowych określenie sponsor służy do opisu wielu sytuacji i podmiotów. Na stronach fundacji i stowarzyszeń w zakładce „sponsorzy” znajdziemy często w jednym rzędzie wymienionych darczyńców organizacji, podmioty, które udzieliły jej dotacji (również instytucje publiczne), oraz „sponsorów” rozumianych tak, jak rozumiemy ich na potrzeby poniższego tekstu.


/ ... /


Wymiar społeczny

Sponsoring, oprócz istotnego znaczenia marketingowego, może też posiadać niezaprzeczalny wymiar społeczny. Szczególnie gdy wykorzystywany jest do wspierania lokalnych inicjatyw i działań dla dobra całego społeczeństwa. Wielość form społecznie zaangażowanego sponsoringu możliwych do zastosowania oraz obszarów, w których może być wykorzystany, ukazuje jego wysoki poziom atrakcyjności zarówno dla sponsorowanego, jak i dla sponsora.


/ ... /


Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 9/2017.Komentarze:


Dodawanie komentarzy dostępne po zalogowaniu.


newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry