WFOŚiGW włącza się w pomoc po nawałnicy

Usuwanie skutków nawałnicy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego jest czasochłonne, kosztowne i wymaga specjalistycznego sprzętu.
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu postanowił pomóc. Jego zarząd stara się pozyskać pieniądze na demontaż i/lub zbieranie eternitowych pokryć dachowych oraz zabezpieczenie, transport i unieszkodliwienie powstałych odpadów zawierających azbest z terenów dotkniętych nawałnicą.

Toruński fundusz wystąpił w tej sprawie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. "Fundusz dokłada wszelkich starań, aby kwota dofinansowania pokrywała 100% kosztów kwalifikowanych. Wojewódzki Fundusz w Toruniu zwrócił się również o wsparcie w zakresie usuwania skutków nawałnicy w zadrzewieniach i na terenach zieleni urządzonej".

Zarząd toruńskiej jednostki zdecydował, że udzieli dofinansowań na zakup sprzętu specjalistycznego. Chodzi o ten niezbędny przy usuwaniu skutków nawałnicy. O dofinansowanie mogą ubiegać się ochotnicze straże pożarne z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Kwota to 200.000,00 zł.

W 2017 roku Wojewódzki Fundusz w Toruniu udzielił dofinansowania: 1.000.000,00 zł dla Zarządu Wojewódzkiego OSP RP 1.100.000,00 zł dla Komendy Wojewódzkiej PSP.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry