Uwaga na prywatne rejestry
Do ochotniczych straży pożarnych docierają wezwania do uiszczenia opłaty za wpis do Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczej.

W związku z licznymi sygnałami napływającymi od OSP z terenu całego kraju, że kierowane są do nich odpłatne „oferty” zamieszczania informacji o OSP w różnego rodzaju rejestrach, stało się konieczne poruszenie sprawy istnienia tych rejestrów. Obecnie wiele OSP otrzymuje listowne wezwania, np. od Krajowego Rejestru Działalności Gospodarczych (dalej określanego jako KRDG), do „uregulowania fakultatywnej opłaty rejestracyjnej”. Jedno z tego typu wezwań zostało zamieszczone poniżej:

/ ... /

 

Omówione wezwanie do dokonania wpłaty i zaakceptowania przedstawionej oferty może być mylące dla OSP. Otrzymana informacja może być odebrana w ten sposób, iż adresat jest zobowiązany do uiszczenia opłaty i posiadania wpisu w KRDG. WPIS DO KRDG NIE JEST OBOWIĄZKOWY (tak jak i innych tego typu rejestrów).

/ ... /


Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 8/2017.

 

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry