(autor: Dorota Pardecka)
Honorowi członkowie Zarządu Głównego
Prezes Waldemar Pawlak i wiceprezes Teresa Tiszbierek wręczyli akty nadania tytułu „Członka Honorowego Zarządu Głównego Związku OSP RP” pięciu młodym strażakom

Uroczyste przyjęcie młodych członków honorowych odbyło się podczas posiedzenia Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 22 czerwca w Warszawie. Tytuły, zgodnie z zapisami Statutu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej § 18a ust. 1, po wcześniej złożonej deklaracji, potwierdzeniu prawa ubiegania się o członkostwo i Uchwale ZG ZOSP RP otrzymali:

Martin Halasz – opiekun Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Kwilcz (woj. wielkopolskie), która zwyciężyła w VIII edycji Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna.

Michał Chachuła – trener dziewczęcej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żdżary (woj. wielkopolskie), która zwyciężyła w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP – Wisła 2016.

Nikola Kwaśniewska – dowódca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Żdżary (woj. wielkopolskie).

Jarosław Pasik – trener chłopięcej Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Głuchów – (woj. wielkopolskie), która zwyciężyła w Ogólnopolskich Zawodach Sportowo-Pożarniczych MDP – Wisła 2016.

Błażej Kowalczyk – dowódca Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej OSP Głuchów (woj. wielkopolskie).

 
Obrazy
  (fot. Dorota Pardecka)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry