Wiek emerytalny kierowcy pojazdu uprzywilejowanego

Nie ma obowiązku nieustannego kierowania pojazdem uprzywilejowanym podczas pracy, aby była ona uznana za pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

Zgodnie z art. 53 ust. 1 pkt 1 Ustawy z 20 czerwca 1997 r. ‒ Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity ‒ Dz.U. z 2017 r., poz. 128 – z późn. zm – dalej jako k.d.) pojazdem uprzywilejowanym w ruchu drogowym może być pojazd samochodowy jednostek ochrony przeciwpożarowej.

/.../

Pracownik, który wykonywał prace w szczególnych warunkach, wymienionych w wykazie A, nabywa prawo do emerytury, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: osiągnął wiek emerytalny wynoszący 55 lat dla kobiet i 60 lat dla mężczyzn, ma wymagany okres zatrudnienia, w tym co najmniej 15 lat pracy w szczególnych warunkach (§ 4 rozporządzenia).

/.../

Rozporządzenie wskazuje, że praca kierowcy pojazdu uprzywilejowanego powinna być wykonywana stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy. Oczywistym jest, że kierowca pojazdu uprzywilejowanego nie jeździ pojazdem uprzywilejowanym przez cały czas obecności w pracy, ponieważ wyjazd, np. do pożaru, jest zdarzeniem losowym, nieprzewidywalnym. Więc czas pracy kierowcy pojazdu uprzywilejowanego co do zasady składa się z czasu oczekiwania, w którym najczęściej kierowca wykonuje inne prace (np. konserwacja samochodu), oraz czasu, w którym realnie kieruje pojazdem uprzywilejowanym.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry