W wyniku wielkiego niekontrolowanego pożaru lasów w Kalifornii ewakuowano lub poinformowano o konieczności przygotowania się do ewakuacji 12 tys. osób. 3 sierpnia 2015 r.; fot. Noah Berger PAP/EPA
Burze i tornada ogniowe
Strażacy skierowani do walki z pożogą mogą ją tylko ograniczać i ewakuować zagrożonych mieszkańców.

/.../

Pożar przeradza się w burzę ogniową, kiedy rozrośnie się do wielkich rozmiarów i osiągnie dużą dynamikę. Nad potężną kolumną ognia unoszą się nagrzane do wysokiej temperatury gazy pożarowe oraz duże ilości gorącego powietrza. Różnica gęstości pomiędzy rozgrzaną masą gazową a masą chłodnego powietrza wokół kolumny ognia wywołuje silne ruchy konwekcyjne. Gorące powietrze (wraz z dymem) unosi się bardzo szybko w górę, co powoduje zasysanie chłodniejszego powietrza od dołu i wzrost płomieni oraz temperatury, a także samonapędzanie się kolumny ognia. Zjawiska te mogą przyjąć tak dużą intensywność, że wywołają silny huragan.

/.../

Wiry ogniowe tworzą się wtedy, gdy występuje bardzo duża różnica temperatur pomiędzy nagrzaną przez pożar powierzchnią a otaczającym powietrzem.

/.../

Wir nasycony ogniem stwarza zagrożenie pożarowe dla stojących na jego drodze palnych materiałów i przedmiotów oraz obiektów. Dodatkowo ma siłę niszczycielską jak zwykłe tornado.

/.../

W USA w drugiej połowie XIX wieku zdarzył się pożar, który spowodował największą liczbę ofiar, jakie zginęły od ognia w historii tego kraju. 8 października 1871 roku w stanie Wisconsin nadciągnął zimny front. Towarzysząca zmianie warunków pogodowych wichura roznieciła niewielkie miejscowe pożary, które zamieniły się w wielki pożar przestrzenny. Powstała kolumna ognia spowodowała przerzut płomieni na drugą stronę rzeki Peshtigo. Spalone zostały zabudowania miasteczka (o tej samej nazwie) położone na obydwu jej brzegach. Z opowiadań świadków wynika, że lokalnie tworzyły się ogniowe tornada, które porywały w powietrze wagony i domy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.

Obrazy
W wyniku wielkiego niekontrolowanego pożaru lasów w Kalifornii ewakuowano lub poinformowano o konieczności przygotowania się do ewakuacji 12 tys. osób. 3 sierpnia 2015 r.; fot. Noah Berger PAP/EPA

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry