Razem w Europie

Trzy tysiące euro można zdobyć w konkursie Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Coraz częściej nagłaśniane są w mediach przejawy dyskryminacji, zauważalne już wśród najmłodszych członków społeczeństwa. Czym tak naprawdę jest dyskryminacja? W literaturze istnieje wiele wyjaśnień tego pojęcia, najczęściej jednak podawane jest, iż „dyskryminacja to wykluczenie społeczne, objawiające się poprzez traktowanie danej osoby mniej przychylnie w porównywalnej sytuacji, ze względu na jakąś cechę np. płeć, okres rozwojowy, niepełnosprawność, wyznawaną religię, światopogląd, narodowość, rasę lub status społeczny etc.”.

Zjawisko to najczęściej rozpoczyna się od dyskryminacji słownej, a kończy na przejawach przemocy wobec drugiego człowieka. Do takich sytuacji nie powinno dochodzić, należy więc podjąć działania w celu walki z takimi postawami. Wielką rolę w kształtowaniu postaw antydyskryminacyjnych odgrywamy my ‒ dorośli; rodzice, nauczyciele i opiekunowie dzieci. Z uwagi na to, że w szeregach ochotniczych straży pożarnych skupiona jest rzesza dzieci i młodzieży, powinniśmy i my, strażacy, podjąć skuteczne działania w tym zakresie.

/.../

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) ogłosiła konkurs o Polsko-Niemiecką Nagrodę Młodzieży pod hasłem „Razem w Europie. Jeden cel”. Organizator konkursu chce zachęcić młodzież do wspólnego włączenia się w budowanie społeczeństw opartych na szacunku dla różnorodności kultur, tradycji, religii, światopoglądów i języków. Przedmiotem konkursu jest zorganizowanie i przeprowadzenie dwu– lub trójstronnych projektów wymiany dzieci lub młodzieży, poświęconych edukacji na rzecz różnorodności i równości.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry