Budowa pasa zaporowego piany; fot. Jacek Aszyjczyk
Zasieki 2017
Niemal czterysta osób brało udział w ćwiczeniach opartych na scenariuszu odzwierciedlającym pożar z 1982 roku, który strawił 1162 hektary lasu w Nadleśnictwie Lubsko.

Poza organizowanym corocznie Przystankiem Woodstock, niewątpliwą wizytówką województwa lubuskiego jest las. To właśnie lesistość sięgająca niemal 50 proc. wyróżnia region na tle kraju.

/.../

Obniżona intensywność zdarzeń nie może uśpić czujności związanej z zabezpieczeniem operacyjnym blisko połowy województwa. Najdotkliwiej przekonali się o tym strażacy walczący z pożarem stanowiącym inspirację omawianych ćwiczeń, który powstał w Nadleśnictwie Lubsko w 1982 roku i strawił 1162 ha lasu. Był to wówczas największy pożar w powojennej historii Polski.
Biorąc pod uwagę wyżej wymienione czynniki, w efekcie współpracy Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Szczecinie w dniach 10 i 11 kwietnia przeprowadzone zostały ćwiczenia doskonalące działania ratowniczo-gaśnicze na obszarach leśnych. Wzięło w nich udział niemal 400 osób i ponad 90 pojazdów (z czego ćwiczyło około 300 osób i 75 pojazdów).

/.../

Scenariusz ćwiczeń opierał się częściowo o katastrofalny pożar lasu z 1982 roku w okolicach miejscowości Zasieki. Zgodnie z nim powstał w nocy z 9 na 10 kwietnia tego roku w zwartym i rozległym kompleksie młodników sosnowych w efekcie celowego podłożenia ognia. Przez znaczny czas rozwijał się niezauważony.

/.../

Celem działań KDR było ugaszenie pożaru przez zatrzymanie frontu pożaru, zminimalizowanie strat w uprawach leśnych (drzewostanach) i niedopuszczenie do dotarcia ognia do miejscowości Zasieki.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.

Obrazy
Budowa pasa zaporowego piany; fot. Jacek Aszyjczyk

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry