Członkowie zarządu powiatowego w Rykach; fot. archiwum ZOP ZOSP RP w Rykach
OSP powiatu ryckiego
Mieszkańców powiatu ryckiego przed zagrożeniami strzegą funkcjonariusze PSP oraz strażacy ochotnicy zrzeszeni w 49 ochotniczych strażach pożarnych.

Koordynacją działalności OSP, podejmowaniem inicjatyw mających na celu zapewnienie właściwego poziomu wyszkolenia i wyposażenia druhów, a także organizowaniem strażackich imprez, spotkań o charakterze kulturalnym, społecznym, edukacyjnym o zasięgu powiatowym zajmuje się powołany w listopadzie 1998 roku Zarząd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Rykach.

W skład zarządu wchodzą przedstawiciele obu miast i wszystkich gmin.

/.../

Do ciekawych inicjatyw Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Rykach należy organizowanie wspólnie z Komendą Powiatową PSP Powiatowego Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Strażackich o puchar starosty. Odbywa się on co roku w innej gminie, a warunkiem uczestniczenia w nim poszczególnych zawodników jest ukończenie szkolenia podstawowego.

/.../

Najważniejszym zadaniem straży pożarnych jest zapewnienie mieszkańcom bezpieczeństwa. W powiecie ryckim główne zagrożenia wynikają z prowadzących przez jego teren szlaków komunikacyjnych: drogi krajowej nr 17/E373 wiodącej z centralnej Polski do granicy państwa i dalej do Lwowa, drogi krajowej nr 48 oraz drogi wojewódzkiej nr 801. Przewożeni są nimi nie tylko ludzie, ale także niebezpieczne materiały chemiczne, jak substancje ropopochodne, gaz propan-butan, amoniak. 21,6 proc. obszaru powiatu zajmują lasy. Suche i ciepłe lata zwiększają niebezpieczeństwo powstania pożarów lasów, upraw rolnych, łąk i nieużytków. Rzeki Wisła i Wieprz oraz naturalne i sztuczne akweny i cieki wodne stanowią przyczynę powodzi i podtopień.

/.../

Istotne znaczenie dla zapewnienia skutecznej ochrony przeciwpożarowej w powiecie ma współpraca Zarządu Oddziału Powiatowego i OSP z Komendą Powiatową PSP. W powiecie ryckim wzajemne relacje układają się bardzo dobrze, co potwierdzają strażacy.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.
Obrazy
Członkowie zarządu powiatowego w Rykach; fot. archiwum ZOP ZOSP RP w Rykach

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry