fot. Waldemar Bzura
Nowe władze Warmii i Mazur
Delegaci wskazywali na osiągnięcia mijającej kadencji, ale także na problemy wynikające z aktualnej polityki państwa wobec Związku i OSP.

Zjazd rozpoczęto od wprowadzenia sztandaru Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i odegrania hymnu „Rycerze Floriana”. Obrady IV Zjazdu Związku OSP RP Województwa Warmińsko-Mazurskiego otworzył w imieniu ustępującego Zarządu prezes Jacek Protas, witając przybyłych: posła na Sejm RP Mirosława Pampucha, prezesa ZG ZOSP RP Waldemara Pawlaka, marszałka województwa warmińsko-mazurskiego Gustawa Marka Brzezina, reprezentującego wojewodę warmińsko-mazurskiego Stanisława Orzechowskiego oraz pełnomocnika marszałka ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi Joannę Glezman, zastępcę dyrektora Zarządu Wykonawczego Związku OSP RP Mariana Zalewskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego PSP bryg. Michała Kamienieckiego, prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adama Krzyśkowa, prezesa Zarządu Spółdzielni „Kominiarz” w Olsztynie Jarosława Sawickiego, wiceprezydenta miasta Olsztyna Jarosława Słomę oraz starostów, burmistrzów i wójtów województwa warmińsko-mazurskiego. Zjazd zaszczycił obecnością rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego Jego Magnificencja prof. dr hab. Ryszard Górecki.

/.../

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego przedstawili prezes Jacek Protas i dyrektor Zarządu Wykonawczego Grzegorz Jan Matczyński.

/.../

Delegaci, opierając się na uchwałach programowych zjazdów powiatowych, wskazywali na niewątpliwe osiągnięcia mijającej kadencji, ale także na problemy wynikające z aktualnej polityki państwa wobec Związku i OSP. Podkreślano, że ograniczanie roli ZOSP RP ma bezpośredni wpływ na mobilność ochotniczych jednostek.

/.../

Zjazd zaakceptował skład osobowy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego spośród przedstawicieli wyłonionych podczas zjazdów powiatowych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.
Obrazy
fot. Waldemar Bzura

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry