2017-06-28 12:00:00
fot. GK
Zmiany na Podlasiu
Nowy Zarząd wyłoniono po burzliwej dyskusji i w tajnych głosowaniach, co było ewenementem w skali kraju.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Podlaskiego odbył się 25 maja w hotelu Albatros w Serwach (gm. Płaska). W obradach wzięło udział 118 spośród 143 delegatów, co stanowi 82,5 proc. spośród wybranych na Zjazdach Oddziałów Powiatowych Związku OSP RP.

/.../

Wybrano komisje zjazdowe, a następnie wręczono medale i odznaczenia. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej nadał Oddziałowi Wojewódzkiemu Związku OSP RP Województwa Podlaskiego odznakę honorową „Zasłużony Dla Kultury Polskiej”.

/.../

Przedstawiciele ustępujących władz złożyli sprawozdania z minionej kadencji 2012‒2016. Prezes Jan Gradkowski przedstawił działalność Zarządu, przewodniczący Andrzej Duda zrelacjonował działalność Komisji Rewizyjnej, a wiceprzewodniczący Jan Rzymski Sądu Honorowego. Zjazd dokonał oceny działalności ustępujących władz i na wniosek Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP jednogłośnie udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.
Po burzliwej dyskusji w głosowaniu tajnym Zjazd rozszerzył Zarząd o siedmiu dodatkowych przedstawicieli organizacji i instytucji współpracujących z Oddziałem Wojewódzkim Związku OSP RP.

/.../

W dyskusji zjazdowej głos zabrał m.in. prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, przedstawiając aktualną sytuację Związku i dziękując ustępującym władzom za dotychczasową działalność.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.

Obrazy
fot. GK

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry