fot. Paweł Polimirski
Podsumowanie w Kielcach
Podziękowano za wieloletnią działalność na rzecz ruchu strażackiego druhowi Kazimierzowi Wrońskiemu.

14 maja w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbył się IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Świętokrzyskiego, na którym wybrano nowe władze.

/.../

Prezes OW ZOSP RP Mirosław Pawlak podsumował czteroletnią kadencję ustępującego Zarządu. – Mijająca kadencja była bardzo pracowita. Pozyskiwaliśmy środki na zakupy z różnych źródeł i je realizowaliśmy. Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z OSP Smyków reprezentowała Polskę na międzynarodowych zawodach we Francji (Miluza – dop. red.). Przeszkoliliśmy na kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy 616 strażaków, a na obozach szkoleniowych 1350 członków młodzieżowych drużyn pożarniczych – przypomniał druh Pawlak.

/.../

Podczas obrad druhowie podkreślali, że choć rządząca formacja PiS odbiera strażakom ochotnikom środki na pracę z młodzieżą, mundury i szkolenia z kwalifikowanej pierwszej pomocy, to oni i ich Związek będą nadal dbali o dobro i bezpieczeństwo obywateli. Podnoszono konieczność, aby reprezentanci ochotniczych straży pożarnych na różnych szczeblach, czy to samorządowych, czy też parlamentarnych, wspierali OSP w ich społecznej działalności. Mówiono też o tym, jak ważną kulturotwórczą rolę spełniają orkiestry działające przy OSP.

/.../

Na koniec Waldemar Pawlak wręczył pamiątkowy biało-czerwony hełm strażacki druhowi Kazimierzowi Wrońskiemu, dziękując mu za długoletnią działalność i szlachetną postawę.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.
Obrazy
fot. Paweł Polimirski

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry