fot. Dorota Pardecka
Wybrano władze na Mazowszu
Wypowiedziano wiele słów podziękowań, ale mówiono też o sprawach trudnych.

W IV Zjeździe Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Woj. Mazowieckiego, który odbył się 20 maja w Centrum Kultury w Błoniu, wzięło udział 87 delegatów (91,6 %), najwyższe władze Związku oraz goście: prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemar Pawlak (delegat i członek ZOW ZOSP RP), marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik (delegat, członek ZG i ZOW ZOSP RP), mazowiecki komendant wojewódzki PSP st. bryg. Jarosław Kurek (członek ZOW ZOSP RP), wicemarszałek województwa mazowieckiego Rafał Rajkowski (członek ZOW ZOSP RP), były komendant główny PSP gen. brygadier w st. spocz. Wiesław Leśniakiewicz (członek Prezydium ZG ZOSP RP i ZOW), prezes Zarządu WFOŚiGW Artur Dąbrowski (członek ZOW ZOSP RP), były zastępca komendanta głównego PSP nadbryg. w st. spocz. Gustaw Mikołajczyk, zastępca dyrektora ZW ZOSP RP Krzysztof Szelągowski, burmistrz Błonia Zenon Reszka, dyrektor Centrum Kultury w Błoniu Dariusz Sitarski, komendant Chorągwi Mazowieckiej ZHP harcmistrz Michał Bagiński, dyrektor Wytwórni Umundurowania Strażackiego w Brzezinach Dorota Zagraba i prezes Zarządu Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego w Kaliszu Kamil Górecki.

/.../

Druh Antoni Jan Tarczyński przedstawił sprawozdanie z działalności OW w minionej kadencji. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zaprezentował jej przewodniczący Karol Podleśny, a Sądu Honorowego przewodniczący Wojciech Wicherski.

/.../

‒ Mijająca kadencja to również ważne dla nas wszystkich wydarzenia o wyjątkowej skali, w które zaangażowany był ruch strażacki. Wydarzenia także na miarę światową, które pokazują strażaków ochotników w świecie – powiedział prezes Waldemar Pawlak, przywołując udział ochotników w zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży w ubiegłym roku.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.
Obrazy
fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry