fot. Dorota Pardecka
Nowe otwarcie na Pomorzu Zachodnim
Zachodniopomorskie wybrało nowe władze na kolejną kadencję 2017–2022.

Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Zachodniopomorskiego odbył się 22 kwietnia w sali konferencyjnej hotelu Dobosz w Policach.

/.../

Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału Wojewódzkiego przedstawił prezes ustępującego Zarządu Stanisław Dycha, który podziękował przedstawicielom samorządu, Państwowej Straży Pożarnej oraz Zarządowi Wykonawczemu za współpracę oraz działanie na rzecz Związku i ochotniczego pożarnictwa na Pomorzu Zachodnim.

/.../

W trakcie dyskusji głos zabrał Roman Gadomski, który poruszył kwestie Obrony Terytorialnej oraz konieczności przyciągania większej liczby ludzi, w tym młodzieży do ochotniczych straży pożarnych.

/.../

Nawiązując do wypowiedzi dha Romana Gadomskiego o Obronie Terytorialnej, prezes Waldemar Pawlak wskazał na konieczność pamiętania o różnicach formacji mundurowych. – Straż pożarna to jest formacja umundurowana, ale nieuzbrojona. Działa tak jak Czerwony Krzyż. Trzymając się Konwencji genewskich, strażacy nie są stroną konfliktu, nie są uczestnikami walk – podkreślił prezes.

/.../

Zjazd wybrał nowe władze Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP. W skład Prezydium ZOW ZOSP RP weszli: prezes Marek Kowalski, wiceprezesi ‒ Danuta Raniowska, Krzysztof Paluch, Tomasz Tamborski, Bogdan Wankiewicz, Krzysztof Zając, Paweł Trzaskojć, sekretarz Anna Kusy-Kłos, członkowie ‒ Marian Siwiela, Dariusz Oprzała, Anna Mieczkowska, Paweł Rodzoś, Dariusz Guszczenko, Jacek Staśkiewicz, Bogusław Stefanowski, Marian Kowalewski, Zbigniew Marek. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Henryk Jerzyk, a Sądu Honorowego Magdalena Galicka. W Zarządzie Głównym województwo reprezentować będą Marek Kowalski i Danuta Raniowska. Delegatami na XIV Zjazd Krajowy zostali: Stanisław Dycha, Henryk Jerzyk, Edward Mocarski, Adam Cybort i Bogusław Stefanowski.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.
Obrazy
fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry