Przewodniczący obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Janusz Konieczny prezentuje w Sejmie projekt ustawy; fot. Paweł Polimirski
W Sejmie o dodatku do emerytur dla strażaków
Obywatelski projekt Ustawy o dodatku do emerytur dla strażaków ochotników trafił do dalszych prac w komisjach sejmowych.

Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu Ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1534) odbyło się 7 czerwca 2017 roku podczas 43. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to kolejny etap w procesie legislacyjnym projektu zmian ustawy, z którym wystąpił obywatelski Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, po zebraniu w całym kraju 212 572 podpisów osób popierających tą inicjatywę.

/.../

Janusz Konieczny z sejmowej mównicy podziękował wszystkim strażakom ochotnikom, ich rodzinom i sympatykom straży za poparcie inicjatywy ustawodawczej, a pierwszemu prezesowi Sądu Najwyższego, Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, Radzie Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Związkowi Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Biuru Analiz Sejmowych, pierwszemu zastępcy prokuratora generalnego oraz Ogólnopolskiemu Porozumieniu Związków Zawodowych za pochylenie się nad projektem i wyrażenie opinii.

/.../

W dyskusji zdecydowana większość klubów i posłów opowiedziała się za skierowaniem projektu ustawy do prac w Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 7/2017.
Obrazy
Przewodniczący obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej Janusz Konieczny prezentuje w Sejmie projekt ustawy; fot. Paweł Polimirski

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry