2017-06-23 00:16:22

OSP Trzcinica w KSRG

Z okazji włączenia trzcinickiej straży w skład KSRG odbyły się uroczyste obchody - relacjonuje Komenda Wojewódzka PSP w Rzeszowie.

Uroczysty apel z okazji włączenia miejscowej Ochotniczej Straży Pożarnej do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego odbył się w sobotę 17 czerwca b.r. w Trzcinicy . W uroczystości wziął udział zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Tadeusz Jopek. To już osiemnasta jednostka z terenu powiatu jasielskiego włączona do KSRG.

 

Uroczystość poprzedziła msza święta odprawiona w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego i św. Doroty. Apel rozpoczął się wprowadzeniem przez dowódcę uroczystości pocztów sztandarowych, następnie złożeniem meldunku o gotowości pododdziałów zastępcy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej st .bryg. Tadeuszowi Jopkowi. Na maszt wciągnięto flagę Polski i odegrano hymn państwowy.

 

Wójt gminy Jasło Stanisław Pankiewicz powitał zaproszonych gości, wśród których znaleźli się także m.in.: poseł na Sejm RP, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP Bogdan Rzońca, zastępca podkarpackiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej bryg. Daniel Dryniak, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle st. bryg. Marek Górniak, członek Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie oraz prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Jaśle Stanisław Święch, prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP gminy Jasło Tomasz Socha, przewodniczący Rady Gminy Jasło Józef Dziedzic oraz wójt gminy Stebnik na Słowacji Stefan Kučečka.

 

Decyzję o włączeniu jednostki OSP Trzcinica do KSRG wręczył zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Podczas uroczystości jednostce przekazano również lekki samochód ratowniczo-gaśniczy na podwoziu Peugeot.

 

Uroczystość była okazją do wręczenia medali i odznaczeń dla zasłużonych druhów i zaproszonych gości.

 

Podczas apelu  głos zabrali: Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu Strażaków poseł na Sejm RP Zbigniew Chmielowiec, poseł na Sejm RP reprezentujący ziemię jasielską Bogdan Rzońca, zastępca komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej.
Zaproszeni goście podczas swoich wystąpień podkreślili potrzebę dalszego wzmacniania Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego.

 

 

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry