2017-06-14 00:53:49

Szkolenie i egzamin sokólskich strażaków

Około czterdziestu druhów przeszło szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników OSP - informuje KP PSP w Sokółce.

4 czerwca b.r. egzaminem teoretyczno–praktycznym zakończyło się trwające od 18 kwietnia 2017 r. do 4 czerwca 2017 r. szkolenie podstawowe dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu sokólskiego.
Było to pierwsze szkolenie  zrealizowane przez tutejszą komendę PSP zgodnie z obowiązującymi „Zasadami organizacji szkoleń członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych” Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej z dnia 17 listopada 2015 r. Na kurs zgłoszonych zostało sześćdziesięciu dwóch strażaków z 22 jednostek OSP funkcjonujących na terenie powiatu sokólskiego.
 
Program szkolenia obejmował zajęcia teoretyczne realizowane przez strażaków w formie samodzielnej nauki metodą nauczania na odległość (e–learning) oraz zajęcia praktyczne przeprowadzone w bazie Komendy Powiatowej PSP w Sokółce w systemie zaocznym jako sobotnio–niedzielne zjazdy.
W ramach w/w szkolenia realizowana była tematyka dotycząca:

  • podstawowych czynności ratowniczych podczas gaszenia pożarów, w tym pożarów wewnętrznych wraz z zajęciami w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach.
  • podstawowych czynności z zakresu ratownictwa technicznego,
  • podstawowych czynności z zakresu działań przeciwpowodziowych,
  • zasad pracy w radiowej sieci UKF Państwowej Straży Pożarnej,
  • wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom na drodze.

Podczas zajęć z gaszenia pożarów zapoznano druhów z podstawami organizacji działań gaśniczych i taktyką gaszenia pożarów. Omówiono cały sprzęt ratowniczy i armaturę wodną wykorzystywaną podczas działań. Sprawdzano możliwości praktycznego użycia w/w sprzętu - m.in. ćwiczono rozwijanie węży pożarniczych, sprawianie linii ssawnych, rozstawianie drabin, korzystanie z hydrantów podziemnych, wprowadzanie linii gaśniczych po drabinach, wykonywanie podstawowych rozwinięć linii wężowych.
 
W ramach zajęć przygotowujących do prowadzenia działań podczas pożarów wewnętrznych, przeprowadzono szkolenie z zakresu obsługi i użytkowania sprzętu ochrony dróg oddechowych. W trakcie zajęć zapoznano ratowników OSP z zasadami BHP podczas pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych, budową oraz zasadami pracy w aparatach powietrznych oraz praktycznie przećwiczono prowadzenie działań w zadymionych pomieszczeniach.
 
Zakończeniem bloku szkoleniowego był test w komorze dymowej Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Łapach.
 
Podczas zajęć z zakresu ratownictwa technicznego zapoznano się z zasadami pracy zestawami hydraulicznymi, taktyką prowadzenia działań ratowniczych podczas wypadków komunikacyjnych oraz praktycznie przećwiczono metody uwalniania osób poszkodowanych, uwięzionych w rozbitych samochodach. Metody cięcia konstrukcji pojazdów ćwiczono na samochodzie osobowym pozyskanym dzięki uprzejmości Pana Mariusza Woronowicza, właściciela firmy „KAWETA” w Sokółce.
 
Podczas realizacji zajęć praktycznych z zakresu wydawania sygnałów i poleceń uczestnikom ruchu lub innym osobom na drodze, nieodzowną merytoryczną pomoc w realizacji programu nauczania okazali funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Sokółce.
 
Szkolenie ukończyło czterdziestu jeden strażaków z 17 jednostek OSP powiatu sokólskiego (dwadzieścia cztery osoby z jednostek OSP KSRG Stara Rozedranka, Zubrzyca Wielka, Sidra, Kuźnica, Krynki, Suchowola, Dryga, Korycin, Janów, Olsza oraz siedemnaście osób z jednostek OSP spoza KSRG Wierzchlesie, Starowlany, Wólka, Jatwieź Duża, Horodnianka, Dąbrowa Białostocka, Kamienna Stara). Wśród absolwentów były trzy druhny.

Zdobycie uprawnień przez strażaków OSP do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych znacznie wpłynęło na poprawę stanu gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu sokólskiego.

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry