2017-05-27 14:00:45
Zaproszenie na manewry w Modlinie
Zapraszamy na I Ogólnopolskie Manewry Grup Poszukiwawczo - Ratowniczych Twierdza - Modlin 2017!


W programie manewrów między innymi:

czwartek 15.06

21:00-2:00 epizody ratownicze wokół Modlińskiej Cytadeli

piątek 16.06

9:00- 11:00 ITAKA warsztaty psychologiczne dla wszystkich

12:00 – 13:00 wykład instruktora szkolenia psów Krzysztofa Szymańskiego

14:00 – 19:00 szkolenia praktyczne z ratownictwa medycznego KPP=AED

14:00 – 19:00 ćwiczenia z instruktorem szkolenia psów Krzysztofem Szymańskim

14:00-19:00 szkolenia z ratownictwa wysokościowego

20:00-21:00 wykład CPOZ (KG Policji)

22:00-2:00 nocna akcja poszukiwawcza

sobota 17.06 dzień otwarty dla publiczności

13:00 rozpoczęcie Eventu Ratowniczego

15:00 pokaz psów ratowniczych

16:00 pokaz ratownictwa technicznego, gaszenie pojazdu

17:00 pokaz ratownictwa wodnego

20:00 integracja (kuchnia polowa w terenie)


Manewry będą realizowane na ponad 300 ha w trzech miejscach:

- Cytadela "Garnizonu Modlin"
- rzeki Narew i Wisła i wysepki znajdujące się w ich nurtach
- Poligon Wojskowy w Starych Grochalach

I Ogólnopolskie Manewry Grup Poszukiwawczo - Ratowniczych odbywają się pod patronatem Miesięcznika "Strażak".

 

Zaproszenie na manewry grup poszukiwawczo - ratowniczych

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry