2017-05-31 00:39:02

Honorowe odznaki dla strażaków ochotników

Podlaskie władze samorządowe doceniły OSP i działających w nich druhów - donosi Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego dla trzech samorządowców zaangażowanych w działalność pożarniczo-ratowniczą – wręczyli podczas wojewódzkiego zjazdu OSP przedstawiciele samorządowych władz województwa.

Niech to najstarsze stowarzyszenie w Polsce, jakim jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzi swoje niezwykle potrzebne działania bez względu na poglądy polityczne jego członków - mówił Jerzy Leszczyński, Marszałek Województwa Podlaskiego do druhów strażaków zgromadzonych 25 maja br. w Hotelu Albatros w Serwach na IV Wojewódzkim Zjeździe Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego.

Władze samorządowe zarówno gminne, powiatowe, jak i wojewódzkie doceniają wasz wieloletni wysiłek w zabezpieczaniu zdrowia i życia naszych mieszkańców. Widzimy też wasze potrzeby i staramy się Was wspierać także w wymiarze finansowym. Dlatego co roku z budżetu województwa zabezpieczamy pieniądze na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP – przypominał marszałek.

Marszałek Jerzy Leszczyński wspólnie z wicemarszałkiem Maciejem Żywno i radnym wojewódzkim Markiem Komorowskim (obaj to delegaci na wojewódzki zjazd OSP) wręczyli podczas obrad zjazdu Odznaki Honorowe Województwa Podlaskiego trzem samorządowcom, a jednocześnie druhom OSP: Tadeuszowi Chołko – wójtowi gminy Suwałki; Zenonowi Białobrzeskiemu – wójtowi gminy Zbójna i Kazimierzowi Dąbkowskiemu, byłemu, ale wieloletniemu wójtowi gminy Łomża.

Dziękujemy za to wyróżnienie. Będziemy jeszcze wytrwalej i mocniej, z całych sił pracować na rzecz naszych społeczności - obiecał zgromadzonym w imieniu uhonorowanych Tadeusz Chołko.

W obradach podlaskiego zjazdu ZOSP RP uczestniczyli również przedstawiciele: władz rządowych - Jacek Bogucki, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi; parlamentu - Mieczysław Baszko, poseł na Sejm RP; Zarządu Głównego ZOSP RP - Waldemar Pawlak, były premier.

Przewodniczącym zjazdu został wybrany Jarosław Trochimczyk (Hajnówka) i to pod jego egidą strażacy z Podlaskiego wybierali nowe władze.

Nowym prezesem został Andrzej Koc komendant powiatowy PSP w Wysokiem Mazowieckiem.
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry