Wyróżnienia dla lubuskich strażaków

Wojewoda Lubuski wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień, która odbywała się w ramach obchodów Dnia Strażaka.

Jak informuje lubuska Komenda Wojewódzka PSP, wojewoda Władysław Dajczak wziął udział w uroczystości wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień lubuskim strażakom, która odbywała się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim, w ramach obchodów Dnia Strażaka.
 
Wykonujecie swoją służbę z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców województwa lubuskiego - podkreślił wojewoda.
 
Wojewoda Lubuski przyjął również meldunki  o rozpoczęciu i zakończeniu uroczystego apelu, które zostały złożone przez kpt. Dariusza Szymurę. Podczas uroczystości zostały przyznane odznaczenia i wyróżnienia:

  • Na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadano Srebrne i Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę.
  • Na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadano Złotą i Brązowe Odznaki Zasłużony Dla Ochrony Przeciwpożarowej.
  • Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej nadano Złote, Srebrne i Brązowe Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa.
  • Lubuski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej Rozkazem Personalnym nadał stopnie: ogniomistrza, młodszego ogniomistrza oraz sekcyjnego.
  • Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji przyznał nagrodę pieniężną funkcjonariuszowi Komendy Wojewódzkiej.
  • Wręczono pamiątkowe medale z okazji dziesięciolecia współpracy z Brandenburską Szkołą Ochrony Przeciwpożarowej i Przed Katastrofami w Eisenhüttenstadt.

 

 
newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry