Taktyka medycznych działań ratowniczych w zdarzeniach drogowych

Starannie przemyślany plan działania ma zasadnicze znaczenie. Bez odpowiedniej wiedzy i doświadczeń, kierujący działaniem ratowniczym może mieć z tym spory problem.

Zasadniczym elementem niezbędnym dla podjęcia działań jest przybycie. Bardzo ważnym staje się fakt przybycia na to miejsce kogokolwiek przed dotarciem specjalisty. Pamiętać należy, że kluczowym dla przeżycia poszkodowanego jest czas, dlatego też wszelkie plany ratownicze powinny zawierać w sobie odpowiednie procedury oparte na analizie tego właśnie kryterium.

/.../

Rozpoznanie
Działanie tego rodzaju ma zasadnicze znaczenie dla planowania taktycznego. Sama czynność powinna być wykonana jak najszybciej i jak najdokładniej. Oczywiście praktycy wiedzą, że niejednokrotnie, godząc te dwa elementy ze sobą, należy pójść na kompromis.

/.../

Sama natura wypadku drogowego jest niebezpieczna. Należy jednak pamiętać, że najbardziej pożądany ratownik to żywy ratownik, a więc zapewnienie bezpieczeństwa ma znaczenie dla wszystkich uczestników i ratowników na miejscu zdarzenia.

/.../

Często poszkodowany w zdarzeniu na drodze wymaga niezwłocznej ewakuacji. Pod tym pojęciem należy rozumieć również fakt, iż każde jego przemieszczenie na podstawie decyzji strażaka należy traktować jako ewakuację, a nie jako transport medyczny stanowiący domenę zespołów ratownictwa medycznego. Ewakuacja przeprowadzana jest zawsze ze strefy zagrożenia, a ciekawym przykładem jest zagrożenie wstrząsem. Poszkodowany w pozycji siedzącej z objawami wstrząsu po ułożeniu go w pozycji poziomej lub przeciwwstrząsowej został poddany ewakuacji, gdyż dla niego strefą zagrożenia była właśnie pozycja siedząca.

/.../
 
Wykonanie dostępu bardzo często wymaga czasu, a pamiętajmy, że część poszkodowanych umiera właśnie podczas wykonywania tej czynności.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry