Zbiórki publiczne

Niektóre formy wspierania działalności ochotniczych straży pożarnych wymagają specjalnych zezwoleń. Do takich należą zbiórki ofiarności publicznej.

Majątek i fundusze ochotniczych straży pożarnych, zgodnie z ich statutami, powstają zazwyczaj ze składek członkowskich, dotacji, darowizn, spadków i zapisów, dochodów z majątku i imprez, ofiarności publicznej oraz wpływów z działalności gospodarczej. Ofiarność publiczna może przyjmować różne formy. Najczęściej jest nią zbiórka publiczna przeprowadzana przez strażaków celem zbierania gotówki lub darów w przestrzeni publicznej.

/.../

Zgłoszenie zbiórki odbywa się elektronicznie za pośrednictwem portalu zbiórek (patrz: http: www.zbiorki.gov.pl) lub papierowo na urzędowym wzorze drogą tradycyjną (pocztą) lub osobiście do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

/.../

Zgłoszenie zbiórki elektronicznie wymaga uwierzytelnienia osób, które ją rejestrują. Może to odbyć się za pomocą certyfikowanego podpisu elektronicznego (płatny) lub profilu zaufanego (bezpłatny). Zachęcam, aby skorzystać z tej drugiej, darmowej formy uwierzytelnienia wniosku.

/.../

Wybierając elektroniczną formę zgłoszenia zbiórki, oszczędzimy czas i pieniądze. Zbiórkę można zgłosić w dowolnym momencie, z dowolnej lokalizacji, wystarczy dostęp do Internetu. Wniosek taki zostanie szybciej rozpatrzony ‒ do 3 dni roboczych, a przesłany papierowo do 7 dni roboczych.

/.../

Organizator składa dwa rodzaje sprawozdań: z przeprowadzonej zbiórki oraz z rozdysponowania zebranych ofiar (na co zostały przeznaczone). Sprawozdanie powinno być złożone w terminie do 30 dni od dnia zakończenia zbiórki. Nie można złożyć sprawozdania przed zakończeniem zbiórki.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry