2017-05-27 16:06:10

Pozostałe przychody operacyjne w OSP

Zdarzają się przychody z innych źródeł niż darowizny czy składki członkowskie. Należy zaliczyć je do pozostałych przychodów operacyjnych.

/.../

Prowadzenie działalności w każdym stowarzyszeniu związane jest z koniecznością ponoszenia kosztów. Aby stowarzyszenie mogło funkcjonować i na bieżąco regulować swoje należności, musi uzyskiwać przychody.

/.../

Czasami w stowarzyszeniach zdarzają się także przychody pochodzące z innych źródeł, które zaliczane są do pozostałych przychodów operacyjnych.
Pozostałe przychody operacyjne nie są związane bezpośrednio z działalnością podstawową jednostki i nie dotyczą podstawowego zakresu jej działania, ale występują jako pośredni efekt podejmowanych czynności. Ich cechą charakterystyczną jest znaczna różnorodność ze względu na szeroki wachlarz możliwości ich powstawania.

/.../

Właściwym kryterium decydującym o zaliczeniu zdarzeń gospodarczych do pozostałych przychodów operacyjnych powinno być prawidłowe określenie, czy zdarzenie to ma związek z działalnością operacyjną oraz ryzykiem ponoszonym przy jej prowadzeniu.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry