Zniszczenia na terenie stacji benzynowej w Topólce w woj. kujawsko-pomorskim po wybuchu zbiornika z gazem oraz butli gazowych, 11 stycznia 2017 r.; fot. PAP/Tytus Żmijewski
Pożary i wybuchy LPG na stacjach paliw
Skrajnie niebezpieczna sytuacja występuje, gdy zbiornik z LPG jest ogrzewany przez zewnętrzne źródło ciepła.

LPG to mieszanina gazów palnych propanu i butanu, która służy m.in. do napędu pojazdów silnikowych (samochodów, wózków widłowych itp.). Ponieważ obecnie dużo samochodów posiada instalacje zasilane autogazem, który jest wciąż jednym z najtańszych paliw, dlatego większość stacji wyposażona jest w dystrybutory i zbiorniki LPG.

/.../

Gaz płynny LPG jest skrajnie łatwopalny i po uwolnieniu stwarza zagrożenie wybuchem. Jego zakres zapalności w powietrzu jest niewiele mniejszy od zakresu dla gazu ziemnego i zawiera się w granicach: od 1,9 % obj. (dla DGW) do 9,6 % obj. (dla GGW). Do wybuchu może jednak dojść już w niższych stężeniach.

/.../

Wyciek i eksplozję gazu na stacji paliw w Topólce (pow. radziejowski, woj. kujawsko-pomorskie) odnotowano 11 stycznia 2007 roku tuż po godzinie 17. Doszło do wybuchu dwóch zbiorników z LPG i ok. 30 szt. 11-kilogramowych butli z propanem-butanem. Ponadto uległ spaleniu budynek stacji i zostały zniszczone jej urządzenia oraz spłonęły dwa samochody personelu. W usytuowanych w najbliższej okolicy budynkach mieszkalnych i kościele wyleciały szyby w oknach.

/.../

Podczas rozpoznania uwzględniamy bezpośrednio zagrożone urządzenia, pojazdy i obiekty. Przede wszystkim trzeba wziąć pod uwagę, czy są osoby poszkodowane oraz czy występuje zagrożenie dla ludzi. Pod tym kątem ważne są działania podjęte przed przybyciem straży pożarnej przez obsługę stacji paliw.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.
Obrazy
Zniszczenia na terenie stacji benzynowej w Topólce w woj. kujawsko-pomorskim po wybuchu zbiornika z gazem oraz butli gazowych, 11 stycznia 2017 r.; fot. PAP/Tytus Żmijewski

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry