Zagrożenia związane z wypływem LPG na stacjach paliw

Gdy na stacjach paliw dochodzi do awarii dystrybutora i instalacji napełniania, a co za tym idzie wycieku LPG, występuje niebezpieczeństwo wybuchu gazu.

Do wycieków LPG (Liquefied Petroleum Gas – płynny gaz petrochemiczny) na stacjach paliw dochodzi z rozmaitych przyczyn. Utrata szczelności może nastąpić przy króćcach i zaworach służących do napełniania i opróżniania zbiorników oraz w instalacji dystrybutora albo też na oprzyrządowaniu zbiornika naziemnego. Podczas długich okresów eksploatacji mogą także stracić szczelność połączenia rur, zwłaszcza kołnierzowe. Z tego powodu wokół takiego połączenia wyznacza się strefę zagrożenia wybuchem.

/.../

Zarówno propan, jak i butan są w naturze bezwonne. Dlatego ich mieszaninę nawania się substancją lotną THT (tetrahydrotiofen), by wyciek dało się szybko wyczuć i wykryć. Nie mają one również barwy, jednak w dużych stężeniach w powietrzu chmura gazowa przypomina mgłę o barwie mlecznej. Z uwagi na to, że LPG jest cięższy (o większej gęstości) będzie się ścielił przy powierzchni ziemi i wpływał w zagłębienia i niecki terenu.

/.../

Do chwili usunięcia wycieku gazu i zmniejszenia stężenia atmosfery wybuchowej w rejonie zagazowanej stacji paliw działamy w sytuacji wysokiego zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi. W każdej chwili może dojść do zapalenia gazu i wybuchu wskutek wystąpienia niewielkiego źródła energii, którym może być: iskra elektryczna, mechaniczna, wyładowanie elektrostatyczne lub gorący element albo powierzchnia urządzenia, a także płomień.

/.../

Ratownicy wchodzący w chmurę gazu mogą być wprowadzani tylko w wyjątkowych sytuacjach, do których zaliczają się: ratowanie i ewakuacja ludzi oraz odcięcie wypływu i likwidacja nieszczelności.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry