2017-05-30 03:00:00
Przezes Waldemar Pawlak podziękował opolskim strażakom ochotnikom za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy; fot. TT
Otwarcie nowej kadencji w Opolskiem
Podczas Zjazdu podsumowano działania Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w mijającej kadencji, który miał się czym pochwalić.

6 maja w Centrum Konferencyjnym w Górażdżach przeprowadzono XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Opolskiego. W jego trakcie podsumowano działalność władz wojewódzkich, ale również dokonano analizy stanu 532 ochotniczych straży pożarnych funkcjonujących na terenie województwa. Podsumowano działalność, przeprowadzone działania i wszystkie dokonania oraz trudności, które wystąpiły w upływającej kadencji. Przyjęto ponadto plan działań na kolejną kadencję.
W Zjeździe uczestniczyło 86 ze 102 delegatów oraz 25 z 28 przedstawicieli do nowego Zarządu.

/.../

Podczas ponad sześciogodzinnych obrad zgromadzeni wysłuchali m.in.: obszernego sprawozdania z działalności ustępującego Zarządu, które zaprezentował prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Andrzej Borowski, wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawionego przez jej przewodniczącego Romana Adama oraz Sądu Honorowego, które odczytał przewodniczący Stanisław Czepiel.

/.../

Głos zabrali również zaproszeni goście, a wśród nich prezes Waldemar Pawlak, który podziękował wszystkim strażakom ochotnikom za ich odpowiedzialną służbę.

/.../

Osiemdziesięciu pięciu obecnych na sali obrad delegatów, wybranych w trakcie kampanii wyborczej na szczeblach wszystkich powiatów, jednomyślnie udzieliło absolutorium ustępującemu Zarządowi, który zakończył swoją kadencję.
W trakcie Zjazdu wybrano również nowy Zarząd Oddziału Wojewódzkiego, w skład którego weszli przedstawiciele wszystkich powiatów wybrani na zjazdach powiatowych.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.

 
Obrazy
Przezes Waldemar Pawlak podziękował opolskim strażakom ochotnikom za zaangażowanie i gotowość do niesienia pomocy; fot. TT

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry