Członkowie Prezydium: Kazimierz Sady, Łukasz Smułka oraz st. bryg. Stanisław Nowak; fot. Paweł Polimirski
Wybrano władze w Małopolsce
Dziękowano strażakom za pomoc w zabezpieczeniu ŚDM, wręczono odznaczenia oraz wybrano nowy Zarząd. Zgłoszono też kilka wniosków.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Woj. Małopolskiego odbył się 29 kwietnia w auli Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Przewodniczącym Zjazdu został Kazimierz Sady, dyrektor Biura Zarządu Wykonawczego ZOSP RP w Krakowie, jego zastępcą Ryszard Pikul, zaś sekretarzem Zjazdu Łukasz Smółka. Na ogólną liczbę 93 delegatów w Zjeździe uczestniczyło 74 (79,6 proc.).

/.../

Oficjalnego otwarcia Zjazdu dokonał prezes ustępującego Zarządu Edward Siarka, który powitał delegatów oraz gości. Byli wśród nich: prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak i wiceprezes Teresa Tiszbierek, poseł Władysław Kosiniak-Kamysz, wojewoda małopolski Józef Pilch, wicemarszałek województwa małopolskiego Stanisław Sorys, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego Urszula Nowogórska, małopolski komendant PSP w Krakowie st. bryg. Stanisław Nowak, komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. bryg. Sławomir Wojta, kapelan małopolskich strażaków ks. mł. bryg. Władysław Kulig, prezes WFOŚiGW w Krakowie Małgorzata Mrugała oraz dyrektor WUS Brzeziny Dorota Zagraba.

/.../

Podczas dyskusji Michał Przęczek poruszył kwestię wprowadzenia ulg i zachęt dla pracodawców zatrudniających członków OSP tak, aby mogli oni czynnie brać udział w szkoleniach i działaniach ratowniczo-gaśniczych. Odniósł się też do zmian w Ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

/.../

Głos zabrali też zaproszeni goście. Władysław Kosiniak-Kamysz również odniósł się do nowelizacji Ustawy o ochronie przeciwpożarowej. – Ta zmiana nie przyniesie chwały Bogu ani ludziom większego pożytku – powiedział.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.
Obrazy
Członkowie Prezydium: Kazimierz Sady, Łukasz Smułka oraz st. bryg. Stanisław Nowak; fot. Paweł Polimirski

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry