Poczet sztandarowy OW ZOSP RP Woj. Łódzkiego; fot. Dorota Pardecka
Zjazd delegatów w Łódzkiem
Podsumowano minioną kadencję i wyłoniono nowe władze na lata 2017–2022.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Łódzkiego odbył się 21 kwietnia w Ośrodku Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie w powiecie zgierskim. Zebrani uczcili minutą ciszy pamięć tych, którzy odeszli na wieczną służbę. Zjazd otworzył i powitał obecnych prezes ustępującego Zarządu Jan Ryś. W obradach wzięło udział 71 spośród 74 delegatów wybranych na zjazdach powiatowych, 30 przedstawicieli do Zarządu, członkowie ustępujących władz oraz liczni goście.

/.../

Prezes Jan Ryś przedstawił sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w mijającej kadencji. Uczynili to również przewodniczący Komisji Rewizyjnej Paweł Gajda oraz przewodniczący Sądu Honorowego Stanisław Walczak. Zjazd udzielił ustępującemu Zarządowi absolutorium.

/.../

W dyskusji powracał temat fatalnego projektu posłów PiS. Były też podziękowania za organizowanie przez ZOW obozów szkoleniowo-wypoczynkowych, zawodów sportowych, OTWP, konkursu plastycznego i fundowanie nagród dla młodzieży. Ale także zaniepokojenie zbyt niską liczbą młodych ludzi wstępujących do MDP i koniecznością stworzenia dla młodych atrakcyjnej oferty. Nie zabrakło głosów krytycznych odnoszących się do przepisów prawa utrudniających działalność ochotniczym strażom pożarnym, jak choćby organizowanie loterii fantowych.

/.../

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP zaznaczył, że liczny i prężny udział w ubiegłorocznych wielkich wydarzeniach, jakimi były Światowe Dni Młodzieży i 1050. rocznica Chrztu Polski, pokazał, jak bardzo mobilni są strażacy ochotnicy.

 

Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.

 

Obrazy
Poczet sztandarowy OW ZOSP RP Woj. Łódzkiego; fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry