fot. Paweł Polimirski
Nowe władze w Lubelskiem
Konieczność pozyskania nowych członków, zwłaszcza młodzieżowych drużyn pożarniczych, to jeden z priorytetów stojących przed Zarządem OW ZOSP RP w Lublinie.

XIV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej Województwa Lubelskiego odbył się 21 kwietnia w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym. W obradach wzięło udział 213 spośród 230 delegatów (92,6 proc.) wybranych na zjazdach oddziałów powiatowych, kandydaci do nowego Zarządu i ustępujący jego członkowie, przedstawiciele władz samorządowych i administracji publicznej, Państwowej Straży Pożarnej, organizacji społecznych, instytucji, zakładów pracy oraz Związku OSP RP.

/.../

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej OW ZOSP RP przedstawił Marian Gąbka, natomiast z działalności Sądu Honorowego ‒ Stanisław Wójcicki. Delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium Zarządowi OW ZOSP RP Woj. Lubelskiego. Zjazd określił też program działania na lata następnej kadencji 2017–2022 oraz zatwierdził 43-osobowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego spośród przedstawicieli wybranych na zjazdach powiatowych, poszerzony o siedmiu przedstawicieli organizacji i instytucji z nim współpracujących.

/.../

Podczas dyskusji druhowie z województwa lubelskiego zwracali uwagę na wiele problemów do rozwiązania. Wśród nich były wnioski o podejmowanie starań w celu pozyskiwania nowych członków OSP, głównie poprzez pracę z młodzieżą, wzmacnianie dyscypliny w jednostkach i obowiązkowe uczestnictwo w zbiórkach, szkoleniach oraz zebraniach strażackich, a także prace na rzecz poprawy stanu technicznego obiektów i sprzętu pożarniczego.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.
Obrazy
fot. Paweł Polimirski

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry