Na Zjazd przybyło 73 delegatów; fot. Dorota Pardecka
Wybrano władze Związku w Wielkopolsce
Jesteście Rycerzami Floriana tworzącymi armię ludzi otwartych serc i dobrych czynów – usłyszeli wielkopolscy strażacy.

Podczas Zjazdu delegatów w Poznaniu padło wiele ciepłych opinii na temat ochotników. Nie zabrakło również słów ostrzeżenia, że manipulowanie przy systemie ochrony przeciwpożarowej w pesymistycznym scenariuszu może doprowadzić do znacznych strat.

IV Zjazd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego im. generała Stanisława Taczaka odbył się 8 kwietnia na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Zebranych powitał prezes ustępującego Zarządu Stefan Mikołajczak.

Spośród 78 delegatów oddziałów powiatowych na Zjazd przybyło 73 (93,59 proc.). Obecni byli także przedstawiciele władz krajowych Związku OSP RP: prezes Zarządu Głównego ZOSP RP Waldemar Pawlak, członkowie ZG ZOSP RP ‒ Zdzisław Dąbrowski i Edward Fedko oraz dyrektor Zarządu Wykonawczego Wiesław Golański.

/.../

Prezes Zarządu Głównego Związku OSP RP podkreślił, że zjazdy wojewódzkie mają szczególne znaczenie w tradycji samorządności naszego Związku.

/.../

Do zebranych zwróciła się również posłanka do Parlamentu Europejskiego Krystyna Łybacka.

/.../

Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP za lata 2012‒2016, przedłożone przez dotychczasowego prezesa ZOW ZOSP RP Stefana Mikołajczaka, przyjęto jednomyślnie. Delegaci Zjazdu przyjęli również „Program działania Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Wielkopolskiego na lata 2017‒2022”. Sprawozdanie z działalności Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Henryk Bartoszewski, a Sądu Honorowego Andrzej Kuraszkiewicz. Delegaci jednomyślnie udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wyłoniono nowe władze.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 6/2017.
Obrazy
Na Zjazd przybyło 73 delegatów; fot. Dorota Pardecka

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry