2017-05-25 01:12:09

Nowe wozy dla OSP

Przedstawiciele kolejnych małopolskich gmin otrzymali kluczyki do nowych samochodów dla jednostek OSP.

Jak informuje Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, siedem strażackich wozów trafiło 19 maja do ochotniczych straży pożarnych z Sądecczyzny. Kluczyki przekazano przedstawicielom gmin: Biecz, Dobra, Grybów, Laskowa, Limanowa, Stary Sącz i Uście Gorlickie. Nowe samochody zapewnią wsparcie strażakom ochotnikom, a mieszkańcom regionu – bezpieczeństwo. Zakup był możliwy dzięki projektowi „Bezpieczna Małopolska – samochody strażackie”, w ramach którego do jednostek OSP trafią łącznie 34 nowe pojazdy.

Dofinansowanie na ten cel pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 i wyniosło w sumie 11 mln zł. Resztę dołożyły gminy.

Władze województwa zdają sobie sprawę jak ważne jest bezpieczeństwo mieszkańców, ale także osób, które o nie dbają. Stąd realizowane przez nas programy kierowane do ochotniczych straży pożarnych, które są ogromnym wsparciem dla zawodowych strażaków. Dzięki przekazanym właśnie pojazdom mieszkańcy mogą liczyć na lepszą ochronę oraz szybsze i bardziej skuteczne działania służb ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych czy wypadków – powiedział Leszek Zegzda, członek zarządu województwa małopolskiego.

Przekazane przez Leszka Zegzdę, przewodniczącą sejmiku Urszulę Nowogórską oraz radnego Stanisława Pasonia w Starym Sączu wozy to kolejna partia aut, które mają trafić do OSP. Pierwsze 11 samochodów oddano do użytku 28 kwietnia w Niepołomicach. Kolejne odbiory wozów strażackich zaplanowano w Gromniku, Andrychowie i Zembrzycach. Wszystkie 34 samochody jeszcze przed rozpoczęciem wakacji trafią do jednostek.

Samorząd województwa rozumie ogromną potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom regionu, a dziś dokłada swoją cegiełkę do tego wielkiego dzieła. Druhowie-ochotnicy wraz ze strażakami państwowych straży pożarnych i innymi służbami mundurowymi stanowią filar bezpieczeństwa nas wszystkich. Ich służba dla ratowania zdrowia i życia ludzkiego warta jest podziękowania, którego formą są te samochody. Niech pomagają wam one w wykonywaniu waszej szczególnej misji, nie ma bowiem większej wartości nad ratowanie życia – zaznaczyła Urszula Nowogórska, przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego.

Nowe pojazdy trafią do tych OSP, które najbardziej ich potrzebują - podkreślono w komunikacie. Rozdzielając środki w ramach projektu komisja konkursowa brała pod uwagę m.in. średnią liczbę interwencji w latach 2012-2014, liczbę ratowników z odpowiednimi uprawnieniami, posiadany sprzęt, a także dotychczas otrzymaną pomoc.

W kabinie każdego z zakupionych wozów mieści się sześciu strażaków. Jest on wyposażony w niezbędny sprzęt, m.in. autopompę, maszt z oświetleniem LED, wyciągarkę o sile 8 ton, a także zestaw do łączności radiowej. Każdy z samochodów może jednorazowo przewieźć ok. 3000 litrów wody i 300 litrów środka pianotwórczego do gaszenia pożarów. Napęd 4x4 umożliwia dotarcie do najbardziej niedostępnych terenów. Co niezwykle ważne – samochody są także przyjazne dla środowiska, gdyż silniki spełniają bardzo wysokie normy czystości spalin. Wartość jednego pojazdu, którego producentem jest firma „BOCAR”, to ponad 680 tys. zł.

Dodatkowo – w ramach projektu - każda z OSP otrzyma detektor wielogazowy, który umożliwi szybką reakcję w przypadku niebezpieczeństwa związanego z zatruciem czadem czy wybuchem gazu.

 

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry