2017-05-10 00:13:19

Ćwiczenia NOVATEK 2017

W wojewódzkich ćwiczeniach ratowniczych pod kryptonimem “NOVATEK 2017” udział brali strażacy zawodowi i ochotnicy.

Jak informuje Komenda Wojewódzka PSP w Kielcach, ćwiczenia przeprowadzono 27 kwietnia br. na terenie Terminala Przeładunkowego Gazu LPG Novatek Południe zlokalizowanego w Woli Żydowskiej 59. Ich organizatorem był Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przy współudziale Komendanta Powiatowego PSP w Pińczowie.

W ćwiczeniach uczestniczyły siły i środki Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych z terenu województwa świętokrzyskiego, a także pracownicy zakładu, Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Starostwo Powiatowe w Pińczowie, Nadleśnictwo Chmielnik i inne podmioty współpracujące z jednostkami ochrony przeciwpożarowej. Łącznie zaangażowano stu sześćdziesięciu czterech strażaków, czterdzieści jeden pojazdów pożarniczych, w tym Kompanię Gaśniczą COO „Kielce”, Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce 1” oraz Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie”.

Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie procedur zawartych w Zewnętrznym Planie Operacyjno-Ratowniczym Terminala Przeładunkowego Gazu LPG Novatek Południe.
Scenariusz ćwiczeń składał się z trzech epizodów.

Pierwszy epizod zakładał, że w wyniku przemieszczania się wagonów następuje zerwanie węży nalewowych i wyciek LPG w miejscu fazy ciekłej. Króćce fazy ciekłej są zlokalizowane w górnej części cysterny równolegle do jej osi. W wyniku rozszczelnienia powstaje wyciek gazu, a następnie jego zapłon. Powstały pożar ogrzewa płaszcz cysterny.

Drugi epizod przewidywał, że podczas pracy przy zrywce drewna, osoby zauważają pożar oraz panujące duże zadymienie na terenie Terminala. Podejmują próbę ewakuacji z miejsca wykonywania pracy ludzi i sprzętu ciężkiego. Podczas ewakuacji ciągnika zrywkowego, który przez nieuwagę nie został rozpięty z liną ciągnącą drzewo na skład, zahacza o składowane bale, które zsuwając się przygniatają dwóch pracowników.

Trzeci epizod dotyczył samochodu osobowego, który z dużą prędkością wjechał do wyrobiska pogipsowego wypełnionego wodą. Z informacji uzyskanych od świadków zdarzenia wynikało, że głębokość w wyrobisku wynosi około 5 m. Nie ma informacji, ile osób przebywało w pojeździe.

Na szczeblu strategicznym ćwiczeniami dowodził st. bryg. Robert Sabat, zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP. Na zakończenie głos zabrali: zastępca Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Robert Sabat oraz Dyrektor Terminala Robert Kurzeja.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry