2017-04-27 15:33:03
Za mównicą stoi przewodniczący WKR Jarosław Dywizjusz, siedzą członkowie prezydium: Krzysztof Grochocki, Zygmunt Tomczonek, Edmund Kwidziński (przewodniczący), Waldemar Pawlak i Zygmunt Dettlaff; fot. Krzysztof Datta
Wybrano władze na Pomorzu
Wybrano nowy skład Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Pomorskiego.

Obrady IV Zjazdu Zwyczajnego Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Pomorskiego 25 marca otworzył uroczyście wiceprezes Zarządu Głównego, prezes ZOW Zygmunt Tomczonek. Delegaci na Zjazd, zaproszeni goście oraz ustępujące władze spotkali się w malowniczo położonym na północy Kaszub Gniewinie ‒ miejscowości, która kilka lat temu podczas Euro 2012 gościła reprezentację Hiszpanii.

/.../

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji ruchu strażackiego, wspominając ubiegłoroczne jubileusze: 95-lecie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP oraz 100. rocznicę powołania Związku Floriańskiego. Wypowiadając słowa „Pomoc bliźniemu i Ojczyzna lśnią od początku na strażackich sztandarach”, zapewnił, że strażacy byli, są i będą wierni tym jakże aktualnym hasłom.

/.../

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej przedstawił jej przewodniczący Jarosław Dywizjusz, wnioskując w nim o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Woj. Pomorskiego.

/.../

Po zatwierdzeniu przez delegatów nowego składu Zarządu Oddziału Wojewódzkiego i wyborze członków Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Honorowego ich członkowie udali się na pierwsze posiedzenia, na których dokonano ukonstytuowania się nowych władz. Poprowadził je prezes Waldemar Pawlak.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.
Obrazy
Za mównicą stoi przewodniczący WKR Jarosław Dywizjusz, siedzą członkowie prezydium: Krzysztof Grochocki, Zygmunt Tomczonek, Edmund Kwidziński (przewodniczący), Waldemar Pawlak i Zygmunt Dettlaff; fot. Krzysztof Datta

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry