2017-04-27 13:41:54

Koszty administracyjne w OSP

Niestety, nie wszystkie koszty ponoszone przez stowarzyszenie można bezpośrednio przypisać do kosztów statutowych.

Ochotnicze straże pożarne, tak jak inne stowarzyszenia, nie działają w celu osiągnięcia zysku. W swojej działalności zawsze kierują się zasadą gospodarności i efektywności przy wydatkowaniu środków finansowych otrzymanych z dotacji, darowizn czy zbiórek publicznych. Aktywne organizacje będą musiały ponieść znacznie więcej kosztów związanych ze swoją działalnością niż te mniej aktywne.

/.../

Podział na koszty statutowe i administracyjne powinien wynikać z przyjętej polityki (zasad) rachunkowości w OSP. Musi on być jasny i racjonalny. Nie istnieje uniwersalny podział, który można zastosować w każdej organizacji pozarządowej.

/.../

Koszty administracyjne są kosztami związanymi z utrzymaniem i zarządzeniem jednostką. W przedsiębiorstwach ich odpowiednikiem są koszty ogólnego zarządu. Koszty administracyjne charakteryzują się tym, że są ponoszone także wtedy, gdy organizacja nie prowadzi działań w ramach celów statutowych. Najczęściej są to opłaty za wynajem pomieszczeń, abonament telefoniczny, dostęp do Internetu, opłata za domenę internetową czy też opłaty za prowadzenie rachunku bankowego itp.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry