Zgliszcza młyna, który spalił się 11 grudnia 2008 roku w Kaliszu; fot. Tomasz Wojtasik/PAP
Pożary w młynach czynnych i silosach zbożowych
Pożary, które powstają w młynach, stwarzają bardzo duże zagrożenie związane z wybuchami pyłów.

/.../

Ziarno zboża składowane w silosach, spichlerzach oraz pryzmach ma skłonność do samonagrzewania się. Wynika to z faktu, że jest ono złym przewodnikiem cieplnym i nie odprowadza ciepła. Procesy biochemiczne, których przyczyną są drobnoustroje (bakterie) rozwijające się w warunkach odpowiedniej wilgotności, prowadzą do wydzielania się ciepła i wilgoci. Następuje wzrost temperatury i samonagrzewanie się masy ziarna. Stwierdzono, że krytyczna wilgotność to 14÷15 %.

/.../

Mąka rozpylona w powietrzu stwarza zagrożenie wybuchem. Za dolną granicę wybuchowości (DGW) przyjmuje się pył unoszący się w ilości 20 g/m3..Dla pyłu mąki stężenie DGW wynosi 50 g/m3 powietrza, a górna granica wybuchowości (GGW) 1000 g/m3.

/.../

W obiekcie ustalamy: co i gdzie się pali, czy występuje zagrożenie dla ludzi, rodzaj konstrukcji i możliwości rozprzestrzenienia ognia, jakie są rozmiary pożaru i co jest zagrożone w jego otoczeniu lub w perspektywie czasu. Pod uwagę należy również wziąć fakt, że w młynach występują też ciągi wentylacyjne i technologiczne oraz transportery pionowe i poziome.

/.../

Przystępując do działań gaśniczych, zachowujemy szczególną uwagę, by nie powodować wzbijania pyłu. Stosujemy strumienie rozproszone wody. Zwilżamy nimi otoczenie i gasimy ogień.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.
Obrazy
Zgliszcza młyna, który spalił się 11 grudnia 2008 roku w Kaliszu; fot. Tomasz Wojtasik/PAP

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry