Nagromadzenie gazu ziemnego w domu było przyczyną potężnej eksplozji w Zamościu; fot. Mirosław Trembecki/PAP
Groźny gaz ziemny postępowanie ratownicze
Gaz ziemny jest powszechnie użytkowany i w czasie awarii stwarza ogromne zagrożenie. Ratownicy przybywający na miejsce zdarzenia powinni zachować szczególną ostrożność.

Gaz ziemny jest jednym z zasadniczych źródeł energii powszechnie stosowanej i użytkowanej w instalacjach domowych i obiektach użyteczności publicznej oraz zakładach pracy.

/.../

Przyczyny awarii sieci i gazociągów służących do zaopatrywania w gaz ziemny osiedli mieszkalnych można podzielić na dwie podstawowe grupy: powstające w instalacjach i urządzeniach w budynkach oraz występujące w przestrzeniach zewnętrznych na sieciach do dystrybucji i rurociągach do przesłania gazu.

/.../

Gaz ziemny jest skrajnie łatwopalny i tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem oraz reaguje z silnymi utleniaczami. Jego głównym składnikiem jest metan (zazwyczaj 94–98 % obj.). Występują też niewielkie domieszki innych gazów palnych, a niekiedy też azotu. W przestrzeniach ograniczonych, zwłaszcza długich, ma skłonność do detonacji (siny i energiczny wybuch z prędkością ponaddźwiękową).

/.../

Jest bezwonny i bezbarwny. W celu szybkiej identyfikacji wypływów gazu z urządzeń i instalacji przez nasz zmysł powonienia dodaje się do niego czynnik zapachowy THT (tetrahydrotiofen).

/.../

W pierwszej kolejności ewakuujemy ludzi z miejsca i z okolicy, gdzie jest wyczuwalny gaz. W budynkach wielorodzinnych sprawdzamy stężenie gazu ziemnego we wszystkich klatkach schodowych i piwnicach, a także w mieszkaniach.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.
Obrazy
Nagromadzenie gazu ziemnego w domu było przyczyną potężnej eksplozji w Zamościu; fot. Mirosław Trembecki/PAP

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry