Opodatkowanie odszkodowania wypłaconego strażakowi OSP

Czy i kiedy należy uiścić podatek za wypłacone odszkodowanie?

W 2016 roku dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działający w imieniu ministra finansów wydał ważną dla strażaków ochotników indywidualną interpretację w zakresie opodatkowania odszkodowania. W sprawie zaistniał poniższy stan faktyczny.

Gmina wypłaciła poszkodowanemu strażakowi ochotniczej straży pożarnej odszkodowanie za wypadek w związku z udziałem w działaniach ratowniczych, w wyniku którego doznał on uszczerbku na zdrowiu. Gmina przeprowadziła postępowanie powypadkowe i sporządziła protokół, w którym ustalono okoliczności wypadku, przyczynę i jego skutki, a także stwierdzono, że był on związany z udziałem w działaniach ratowniczych.

/.../

W dniu 11 kwietnia 2016 roku został złożony wniosek o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie opodatkowania odszkodowania.
Wobec powyższego opisu zadano następujące pytanie prawne: Czy wypłacone jednorazowo odszkodowanie strażakowi z OSP podlega zwolnieniu na podstawie art. 21 pkt 3 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

/.../

Wypłacone przez wnioskodawcę poszkodowanemu podczas działań ratowniczych odszkodowanie ma swoje podstawy w uregulowaniach ustawowych. Co więcej obwieszczenie, z którego wynikają zasady ustalania tego odszkodowania, spełnia warunki do tego, aby zostać uznanym za akt wykonawczy w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy. To bowiem z ustawy wynika delegacja dla konkretnego organu administracji publicznej do jego wydania.


Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry