Milion marzeń

Jeśli masz pomysły na ciekawe i pożyteczne inicjatywy, skorzystaj z dodatkowej formy wsparcia, którą daje nam Fundacja LOTTO Milion Marzeń.


/.../

Totalizator Sportowy jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych i zasłużonych polskich spółek. Nadrzędnym jej celem jest stały rozwój, poszukiwanie nowych innowacyjnych rozwiązań, które pozwolą wyprzedzać potrzeby rynku loteryjnego.

/.../

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2010 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora ‒ Totalizatora Sportowego. Do najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Aktywnie promuje też ideę wolontariatu i angażuje pracowników spółki w działania na rzecz potrzebujących.

/.../

Należy dodać, że od 1 marca 2017 roku obowiązuje nowy regulamin dotacji. Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie przez wnioskodawcę kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym wniosku o wsparcie, który również można pobrać na stronie internetowej.

/.../

Fundacja nie wprowadza ograniczeń kwotowych. Decyzja o przyznaniu wsparcia w określonej wysokości podyktowana jest możliwościami finansowymi Fundacji w danym kwartale.

/.../

Pomoc ze strony Fundacji otrzymało już wiele organizacji pozarządowych, w tym też z naszego środowiska pożarniczego. Przykładem może być Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP Zarząd Oddziału Województwa Świętokrzyskiego. Fundacja LOTTO wsparła organizację obozu szkoleniowego dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, który odbył się w dniach 14‒27 lipca 2015 roku w Jarosławcu.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry