2017-04-24 21:57:54
FLORIANY
Pierwsza edycja Konkursu zbliża się do punktu kulminacyjnego.

 

Pierwsza edycja Konkursu zbliża się do punktu kulminacyjnego. Poznaliśmy nominowanych do nagród, którym serdecznie gratulujemy tego wyróżnienia. 4 maja podczas Gali finałowej poznamy zdobywców unikatowej statuetki FLORIANA.

 

W listopadzie 2016 roku na łamach „Strażaka” (11/2016) ogłosiliśmy Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY, którego organizatorem jest Zarząd Główny Związku OSP RP. Konkursowi przyświeca idea promowania prospołecznych działań realizowanych przez ochotnicze straże pożarne własnymi siłami lub we współpracy z partnerami samorządowymi, lokalnymi organizacjami pozarządowymi, instytucjami, pracodawcami i przedsiębiorcami. Poprzez nagradzanie najlepszych inicjatyw, chcemy zachęcać innych do podejmowania podobnej aktywności, promować dobrą współpracę OSP z samorządem i innymi partnerami oraz inspirować do większej integracji lokalne środowiska.

Do pierwszej edycji FLORIANÓW zgłoszono aż 375 prospołecznych inicjatyw z całej Polski. Najwięcej zgłoszeń nadesłały ochotnicze straże pożarne z województw: mazowieckiego – 52 i wielkopolskiego – 40, następnie z małopolskiego ‒ 37, śląskiego – 31, dolnośląskiego – 28, kujawsko-pomorskiego – 25 i podkarpackiego – 25, łódzkiego – 23, zachodniopomorskiego – 21, warmińsko-mazurskiego ‒ 19, lubelskiego – 16, opolskiego – 14 i świętokrzyskiego – 14, lubuskiego ‒ 13, pomorskiego ‒12 i podlaskiego – 5.
Niestety, 126 zgłoszeń nie zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny przez Kapitułę Konkursową ze względu na braki formalne. W wielu tych przypadkach z wielkim żalem, bo dotyczyły bardzo ciekawych i wartościowych przedsięwzięć. Najczęstszy błąd zgłaszających to niewykazanie w formularzu nr 1 partnerów i brak ich podpisów przy zgłoszeniu projektu we współpracy z innymi podmiotami. Innym częstym uchybieniem był brak płyty CD z dokumentacją dotyczącą projektu, co uniemożliwiało Kapitule ocenę przeprowadzonej inicjatywy. Zdarzyły się też zgłoszenia dotyczące projektów z 2012 lub 2017 roku, podczas gdy pierwsza edycja Konkursu obejmuje inicjatywy zrealizowane i zakończone w latach 2015‒2016. Ostatecznie ocenie poddano 249 zgłoszeń spełniających wymogi formalne.

W Kapitule Konkursu zasiadły autorytety z rozmaitych dziedzin: legendarny kolarz i wicemistrz olimpijski, organizator wielkiego wyścigu Tour de Pologne, a także wielki entuzjasta ochotniczego pożarnictwa Czesław Lang, prezydent organizacji Pracodawcy RP dr Andrzej Malinowski, były komendant główny PSP gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz, twórca projektu „Kino za Rogiem” Grzegorz Molewski, krajowy konsultant ds. medycyny ratunkowej prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, członek Komisji Historycznej ZG ZOSP RP i wiceprezes ZOW Związku OSP RP Woj. Podkarpackiego dr hab. Władysław Tabasz, malarz, rysownik, artysta multimedialny, nauczyciel akademicki, poeta i pisarz prof. Artur Krajewski oraz Dorota Pardecka, redaktor naczelna miesięcznika „Strażak”. Na czele Kapituły stoi prezes ZG ZOSP RP Waldemar Pawlak, pasjonat nowoczesnych technologii, cyfrowych form komunikacji oraz innowacyjnych koncepcji społecznych.
Zgłoszone projekty przedstawiały cały przekrój aktywności OSP. Od budowy czy remontu strażnicy, skwerów, miejsc rekreacji, pokazów ratowniczych, szkoleń z pierwszej pomocy dla mieszkańców, dbania o dobrą widoczność dzieci poruszających się na drogach, poprawę wiejskiej infrastruktury, również sportowej, pielęgnowanie tradycji i historii regionu, aktywizację seniorów, integrację społeczną realizowaną poprzez organizowanie różnych imprez, świetlic wiejskich lub klubów środowiskowych, po przykłady współpracy polskich OSP ze strażami z innych państw i projektów edukacyjnych, nie tylko z obszaru pożarnictwa. Jednostki OSP mogły też zgłosić do konkursu najbardziej społecznie zaangażowanego pracodawcę lub przedsiębiorcę, z którym dobrze układa się współpraca przy realizacji rozmaitych prospołecznych przedsięwzięć i którego chcieliby wyróżnić.

Kapituła, oceniając nadesłane zgłoszenia, kierowała się głównie kryterium znaczenia dla społeczności lokalnej przeprowadzonej inicjatywy: jakie zakładała cele, jakie rezultaty osiągnęła, czy odpowiedziała na lokalne potrzeby. Brano pod uwagę pomysłowość projektu i jego przeprowadzenie. Ocenie podlegał też sposób finansowania projektu, czyli operatywność w pozyskiwaniu funduszy, nie miał natomiast znaczenia koszt realizacji – równie wysoko zostały ocenione przedsięwzięcia ciekawe, niewymagające wysokich nakładów finansowych, jak i te, których koszt był znaczny.
Kapituła nominowała do nagrody aż 57 projektów. Zdobywców FLORIANÓW 2017 w poszczególnych kategoriach poznamy 4 maja podczas uroczystej Gali finałowej połączonej z obchodami Ogólnopolskiego Dnia Strażaka, które będą miały miejsce w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach pod Warszawą.

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry