Bolesław Chomicz o samorządności i samorządach
Był wielkim zwolennikiem samorządności, zarówno w sensie administracyjnym, jak i inicjatyw obywatelskich, takich jak tworzenie i działanie ochotniczych straży pożarnych.

Oto skrót jego myśli o samorządach z kilku kluczowych lat, uosabiających epoki polityczne, w jakich przyszło mu działać.

W 1905 roku Bolesław Chomicz wziął udział w strajku powszechnym, którego celem było przywrócenie języka polskiego jako języka urzędowego w Królestwie Polskim (obowiązywał język rosyjski), w związku z tym został pozbawiony zatrudnienia i możliwości pracy w instytucjach rządowych.

/.../

Rok 1924
Działając na polu ochrony przeciwpożarowej, prezes Chomicz miał na myśli trzy jej człony, tworzące spójny system – ubezpieczenia od ognia, budownictwo ogniotrwałe oraz straże pożarne.

/.../

„Skoro ochotnicze straże zmierzają ku ochronie dobrobytu mas ludowych, to masy te muszą być utrzymywane na należytym poziomie uświadomienia i zainteresowania” 5. W tym zdaniu, podkreślonym przez autora referatu, tkwi sedno jego ogólnej wypowiedzi i cel organizacji strażackich.

/.../

W 1946 roku Bolesław Chomicz został pierwszym, powojennym przymusowym prezesem reaktywowanego Związku. Przymusowym, gdyż niepochodzącym z wolnych wyborów, lecz powołanym do pełnienia tej funkcji przez Rząd Jedności Narodowej.

/.../

Idea samorządności Chomicza wzięta z systemu samorządności niemieckiej (wielka polityka nie wtrąca się w samorządy, lokalne rzemiosło, wytwórczość i usługi) była zasadniczo sprzeczna z komunistycznym, totalnym systemem rządzenia państwem.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 5/2017.
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry