2017-04-28 10:00:00

Ćwiczenia taktyczno-bojowe

Strażacy z powiatu złotowskiego i wałeckiego doskonalili współpracę - informuje KW PSP w Poznaniu.

20 kwietnia bieżącego roku przeprowadzone zostały ćwiczenia taktyczno-bojowe dla jednostek PSP i OSP z terenów powiatu złotowskiego i wałeckiego. Zgrupowane siły i środki kompanii pożarniczej „ KRAJNA”( łącznie 10 x GCBA, 4 x GBA, 6 x GLM) wsparł pluton dowodzenia (sześć zastępów, w tym batalionowy samochód dowodzenia i łączności SDŁ z KW PSP w Poznaniu). Łącznie doskonaliło się ponad stu dwudziestu strażaków. Jednostki pod dowództwem Komendanta Powiatowego PSP w Złotowie, kpt. Jarosława Kołaka miały za zadanie realizację założenia taktycznego związanego z podjęciem działań gaśniczych w kompleksie leśnym zlokalizowanym na terenie Nadleśnictwa Płytnica, leśnictwo Smolary.

Działania wydatnie wspierały służby administracji Lasów Państwowych w zakresie zarówno pierwszych działań gaśniczych, organizacji terenu akcji, jak i dysponowania dodatkowych sił w postaci samolotów gaśniczych z Leśnej Bazy Lotniczej w Krępsku.

Przeprowadzone ćwiczenia pozwoliły na doskonalenie działań gaśniczych jednostek straży pożarnej, organizacji współdziałania z podmiotami Lasów Państwowych, Policji oraz zarządzania kryzysowego na poziomie powiatowym. Działania te nadzorował osobiście Szef Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, v-ce starosta złotowski Daniel Sztych.

Cyklicznie przeprowadzane na terenie powiatu ćwiczenia pozwalają na wdrażanie kadry dowódczej oraz szerokiej rzeszy strażaków zawodowych i ochotników w proces realizacji założeń taktycznych na poziomie kompanii pożarniczej.

Realizowane wielowątkowe założenie związane z podejmowaniem działań gaśniczych, organizacją zaopatrzenia wodnego oraz łączności na potrzeby KDR, a także współdziałania z innymi podmiotami, pozwala na rzeczywistą ocenę gotowości jednostek na poziomie lokalnym - czytamy w komunikacie.

Obserwatorzy ćwiczeń w tym p.o. Komendanta Powiatowego PSP w Wałczu (województwo zachodniopomorskie) kpt. Maciej Mleczarek oraz dowódca JRG nr 1 KP PSP Piła kpt. Grzegorz Orłowski, wysoko ocenili zaangażowanie w realizację poszczególnych elementów ćwiczeń oraz wskazali elementy, które podlegają dalszemu doskonaleniu.

Teren ćwiczeń wchodzi w skład zwartego kompleksu leśnego rozciągającego się od rzeki Gwdy, poprzez tzw. Lasy Trzebieskie aż w okolice Drawska Pomorskiego i liczony jest w setki tysięcy hektarów lasów. Rozwijający się pożar nie uwzględnia granic administracyjnych - podkreślono w komunikacie. Tym wydatniej ujawnia się konieczność współdziałania w wymiarze międzypowiatowym i ponadwojewódzkim.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry