2017-04-26 11:35:31

Nowi ratownicy

Prawie pięćdziesięciu nowych ratowników ukończyło strażackie szkolenie - informuje Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu.

W kwietniu Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie zorganizowała i przeprowadziła kurs podstawowy dla strażaków z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu złotowskiego.

Część teoretyczna została przeprowadzona w jednostkach macierzystych i potwierdzona testem zaliczeniowym. Wieloetapowa część praktyczna przebiegała m.in w komorze wysiłkowo-dymowej w JRG nr 2 w Pile, na placu komendy, na terenie kompleksu leśnego nad jeziorem Piaskowym oraz - w zakresie ratownictwa technicznego - w miejscowości Jastrowie.

Na zakończenie kursu przeprowadzono egzamin z wiedzy oraz umiejętności nabytych podczas zajęć. Szkolenie ukończyło łącznie czterdzieści osiem osób - kobiet i mężczyzn. Zostali oni  pełnoprawnymi strażakami mogącymi brać bezpośredni udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i zasilą szeregi w jednostkach OSP.
Jak podkreślono w komunikacie, druhny coraz częściej kończą kursy, włączają się w działania interwencyjne i w pełni realizują w działaniach ratowniczo gaśniczych.

 newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry