2017-04-15 07:07:07
fot. Mateusz Olma
Młodzieżowa komisja wsparciem Zarządu
Warto konstytuować Komisje ds. Młodzieży przy Zarządach Oddziałów Powiatowych ZOSP RP.

W powiecie bielskim Komisja ds. Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powstała w 2003 roku z inicjatywy ówczesnego wiceprezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP Krzysztofa Sromka. Powołana została jako organ pomocniczy, doradczy i wnioskodawczy. Ideą, która legła u podstaw jej działalności, było oddziaływanie na środowisko MDP w celu przygotowania członków tych drużyn do aktywnej, bezinteresownej służby w szeregach OSP.

/.../

W związku z szerokim zainteresowaniem młodzieży działalnością na rzecz MDP i braniem udziału w pracach komisji musieliśmy nieco zreformować formę funkcjonowania. Kolejny przewodniczący, do dziś piastujący to stanowisko, Grzegorz Gawęda z OSP Bestwinka wysunął wniosek, aby członkami komisji na szczeblu powiatowym mogli być wszyscy opiekunowie MDP z jednostek naszego powiatu. Dzięki temu w szybkim tempie udało się zgromadzić bazę danych kontaktowych większości opiekunów MDP naszego powiatu i nawiązać bezpośrednią współpracę.

/.../

Od 2008 roku wiele się zmieniło. Efektem współpracy Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej, Komendy Miejskiej PSP w Bielsku-Białej i OSP w Dankowicach jest obóz, który zachował swój szkoleniowy charakter. Poszerzyliśmy ofertę kursów. Dla najmłodszych prowadzony jest program „Bezpieczne życie” ‒ Komendy Głównej PSP i Szwedzkiej Ligi Obrony Kraju. Natomiast najliczniejszą grupę stanowią dzieciaki na szkoleniu podstawowym MDP i kursie dowódców.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2017.
Obrazy
fot. Mateusz Olma

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry