Składki członkowskie

Dla wielu ochotniczych straży pożarnych składki członkowskie są jednym z ważniejszych źródeł finansowania działań.

Składki członkowskie w organizacji pozarządowej to dobrowolne wpłaty pieniężne, świadczone regularnie w wysokości i terminach zadeklarowanych albo określonych przez władze wewnętrzne organizacji. Ich opłacanie jest jednym z najważniejszych obowiązków członków każdego stowarzyszenia, a uchylanie się od niego może być powodem wykluczenia z grona członków.

/.../

W ustawodawstwie nie ma aktów prawnych określających wysokość składki członkowskiej w stowarzyszeniu. Zależy to od jego statutu. Zazwyczaj wysokość i częstotliwość płacenia składek ustala zarząd. Walne zebranie członków może zatwierdzić jego uchwałę o składkach, jak też może ją zmienić.

/.../

Jedną z największych bolączek, trapiących bez mała wszystkie organizacje pozarządowe, w tym też ochotnicze straże pożarne, jest problem ściągalności składek członkowskich.

/.../

Za całość spraw finansowych OSP odpowiada skarbnik i to on jest odpowiedzialny za regularne pobieranie składek od członków jednostki. Pełniąc obsługę kasową, z jednej strony proponuje zarządowi wysokość rocznej składki członkowskiej, zatwierdzanej później na walnym zebraniu, a z drugiej przyjmuje wpłaty.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry