2017-03-30 21:00:00

Zasady współpracy z osobą prowadzącą księgowość w OSP

Coraz częściej prowadzeniem ksiąg rachunkowych OSP zajmują się osoby nie będące członkiem stowarzyszenia. W takim wypadku warto ustalić zasady współpracy.

Zarząd każdej organizacji powinien być świadomy swoich obowiązków w zakresie rachunkowości. Jako „kierownik jednostki” odpowiada za prowadzenie księgowości stowarzyszenia oraz za bezpieczeństwo finansowe całej organizacji, którego elementem jest prawidłowe i rzetelne prowadzenie ksiąg rachunkowych. Dlatego też należy odpowiedzialnie powierzyć ich prowadzenie kompetentnej osobie lub sprawdzonej firmie rachunkowej.

/.../

Z Ustawy o rachunkowości nie wynikają obowiązki księgowego. Dlatego ich zakres zależy od wzajemnych ustaleń. Zarząd może np. powierzyć księgowemu wszystkie sprawy związane z rachunkowością, płacami, kontaktami z urzędami.

/.../

Niewątpliwie jednym z najważniejszym elementów wyznaczających pracę księgowych jest czas. Niedotrzymanie terminu złożenia rozliczenia dotacji, sprawozdania lub zapłaty podatku może skutkować dotkliwymi konsekwencjami dla organizacji.Cały artykuł można przeczytać w papierowym wydaniu "Strażaka" nr 4/2017.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry