2017-03-30 14:00:00
I Ogólnopolska Olimpiada DDP
Zapraszamy dziecięce drużyny do udziału w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie działalnością wychowawczą i edukacyjną w zakresie ochrony przeciwpożarowej realizowaną przez ochotnicze straże pożarne skierowaną do dzieci, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza, wraz z inicjatorem Ochotniczą Strażą Pożarną w Wieruszowie, dziecięce drużyny do udziału w I Ogólnopolskiej Olimpiadzie Dziecięcych Drużyn Pożarniczych.

Olimpiada odbędzie się 17 czerwca br. w Wieruszowie pod patronatem Prezesa Zarządu Głównego Związku OSP RP Waldemara Pawlaka.

Informacje organizacyjne oraz zasady naboru określone zostały w Regulaminie dostępnym na stronie www.zosprp.pl.

Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry